Parlament: Poslanci prerokujú aj online formu zasadaní

0
Ilustračná snímka. (Foto: SITA/Kancelária Národnej rady SR)

Program 32. schôdze Národnej rady SR (NR SR) sa pomaly vyčerpáva. Poslancom ostáva na aktuálnej schôdzi prerokovať už len približne desiatku bodov z pôvodných viac ako 80. Cestovné kancelárie sú vďaka návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý je v druhom čítaní, o ďalší krok bližšie k štátnej pomoci v podobe návratnej finančnej výpomoci na zabezpečenie ich likvidity.

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) ešte v marci 2020 pandémia ochromila trh cestovného ruchu vrátane cestovných kancelárií. Keďže tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokázali klientom vrátiť zálohy na nezrealizované či stornované zájazdy, potrebujú rýchlu pomoc zo strany štátu. Podľa odhadu ministerstva financií cestovné kancelárie budú potrebovať približne 60 miliónov eur.

Podmienky, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby mohla navrhovať svojho zástupcu za člena jednotlivých odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, sa majú zmeniť. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Svojho zástupcu má byť oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia. Právna úprava má spresniť, že kultúrna organizácia národnostnej menšiny je právnická osoba so sídlom na území SR, podieľajúca sa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád.

Plénum má definitívne rozhodnúť o tom, či budú môcť byť rokovania verejných schôdzí výborov zabezpečené online formou. Zatiaľ však výlučne počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. V novele zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorý je v druhom čítaní, to navrhuje skupina koaličných poslancov. Tiež navrhujú zabezpečiť audiovizuálny prenos zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov tak, aby boli dostupné verejnosti. Malo by to byť ako trvalé riešenie bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.

- Reklama -