NKÚ: Ministerstvo obrany nepreukázalo opodstatnenosť nákupu všetkých 14 stíhacích lietadiel F-16

0
Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu (Foto: SITA/Branislav Bibel)

Ministerstvo obrany SR (MO SR) nepreukázalo opodstatnenosť nákupu všetkých 14 stíhacích lietadiel F-16 C/D Block 70. Zhodnotil to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) s tým, že najdrahší obranný kontrakt od vzniku SR nebol ani schvaľovaný v parlamente, na rozdiel napríklad od Bulharska. Kontrolu nákupu začala NKÚ na podnet Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten sa viac ako dva roky zaoberal preskúmaním konania MO SR súvisiacim s procesmi verejného obstarávania pri nákupe lietadiel F-16. Počas zisťovania úrad udelil rezortu obrany celkom päť poriadkových pokút za nedoručenie kompletnej dokumentácie. ÚVO vo svojom rozhodnutí okrem iného konštatoval, že MO SR postupovalo mimoriadne netransparentne. Hlavným záverom však bolo, že zo strany MO SR nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Podľa NKÚ vybraná možnosť obmeny taktického letectva nemusela byť najefektívnejším riešením, keďže nebola posúdená hodnota za peniaze pri iných možnostiach. „Niektoré z možností ochrany vzdušného priestoru SR neboli preskúmané úplne alebo vôbec, napríklad ochrana vzdušného priestoru prostredníctvom NATINAMDS alebo obstaranie modernejších lietadiel,“ uviedol v komentári NKÚ. Ako pokračoval, ochrana vzdušného priestoru prostredníctvom systému integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS) je nákladovo výrazne najlacnejšia a znamenala by stratu spôsobilosti nadzvukového letectva Ozbrojených síl SR. „Na základe informácií dostupných pred obstaraním F-16 v SR sa javí, že obstaranie lietadiel 4. generácie v porovnaní s lietadlami 5. generácie z pohľadu hodnoty za peniaze nemuselo byť najefektívnejším riešením,“ skonštatoval ďalej NKÚ. Ministerstvo obrany tiež podľa NKÚ nepreukázalo nižšie prevádzkové náklady lietadiel F-16 oproti JAS-39 Gripen.

Kontrolóri z NKÚ sa zamerali aj na nákup stíhacích lietadiel v iných krajinách Európskej únie a NATO. Zaoberali sa pritom Nórskom, Švajčiarskom, Rumunskom, Dánskom, Chorvátskom, Slovenskom, Belgickom a Bulharskom. „Okolité krajiny, ktoré sú porovnateľné s nami, mali tento proces oveľa transparentnejšie nastavený,“ povedal na tlačovej besede predseda NKÚ Karol Mitrík. Pre stíhacie lietadlá F-16 C/D Block 70 sa rozhodlo od roku 2008 len Rumunsko a Bulharsko.

„Jedna zo zaujímavostí, ktorá nás zarazila, sú takzvané kompenzačné programy. To znamená, že za investíciu, ktorú zaplatíme Spojeným štátom americkým, by mali Spojené štáty iným spôsobom vrátiť tieto peniaze. Čiže priniesť investície na Slovensko. Bud vo forme biznisu pre zbrojársky priemysel alebo sú aj iné spôsoby. My sme nevyrokovali nič,“ vysvetlil Mitrík. Ako príklad uviedol tender na vojenské taktické lietadlá v Poľsku. Kompenzačné programy tu predstavovali 15 percent váhy hodnotenia ponúk a výsledný objem týchto programov dosiahol až 170 percent hodnoty kontraktu na obstaranie F-16. Keby vláda SR riešila v rámci zmluvy aj kompenzačné programy, mohla byť ekonomika SR podporená sumou až do výšky obstarávacej ceny lietadiel, teda 1,9 miliardy eur s DPH.

NKÚ tiež upozornil na to, že počas obdobia rokov 2005 – 2020 neschválila Národná rada SR (NR SR) žiaden zo základných strategických obranných dokumentov priamo súvisiacich s posudzovaných nákupom. NKÚ upozornil na skutočnosť, že bez parlamentom schválených strategických cieľov a modernizačných priorít v oblasti obrany môže byť ohrozené využívanie finančných prostriedkov štátu. Rovnako pripomenul, že NATO pridelila spojencom Ciele spôsobilostí 2017, čím došlo k výraznému nárastu požiadaviek. „My sme v utajovanom režime vykonávali kontrolu prezbrojovania armády a strategické dokumenty a záväzky vo vzťahu k NATO. Tam sme zistili, že v záväzku vo vzťahu k NATO sme nemali nákup stíhačiek, ale máme vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, radarové pokrytia, ktorých objem investície by sa mal pohybovať okolo 2,4 miliardy eur,“ pokračoval Mitrík.

Ministerstvo obrany dohodlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16 C/D Block 70. Ich dodanie je naplánované do roku 2024. Lietadlá obstarali cez americký program spôsobom vláda-vláda. Celková cena za lietadlá, výcvik, muníciu, dvojročnú prevádzku a predpokladané náklady na ďalších osem rokov prevádzky je vo výške 2,6 miliardy eur s DPH.

- Reklama -