Prieskum: Zhoršenie duševného zdravia cítilo počas pandémie 41 percent učiteľov

0
Učiteľka v triede - ilustračná snímka. Foto: TASR

Zhoršenie v oblasti duševného zdravia pocítilo počas pandémie 41 percent učiteľov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra Focus uskutočnila pre vzdelávací program Komenského inštitútu a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Prieskumu sa od 14. do 27. mája zúčastnilo 515 učiteliek a učiteľov 2. stupňa základnej školy. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedli Radoslav Plánička a Zuzana Labašová z Komenského inštitútu a Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Prieskum bol zameraný na vplyv dištančného vzdelávania na učiteľov, ale aj na vedomosti či správanie žiakov.

Celkovo 46 percent učiteľov zaznamenalo počas dištančného vzdelávania zhoršenie pracovnej pohody. Približne tretina učiteľov (35 percent) pocítila zhoršenie fyzického zdravia, ďalších 32 percent pocítilo zhoršenie sociálno-ekonomickej situácie. Prieskum ukázal, že väčšina učiteľov (77,5 percenta) sa vďaka výučbe počas pandémie cíti byť unavená. Každý piaty učiteľ (21 percent) zároveň uviedol, že ho výučba počas pandémie veľmi nebaví, 18 percent učiteľov dokonca zvažuje zmenu profesie.

Zhoršenie priniesla pandémia aj v oblasti vzdelanosti. Celkovo 84,5 percenta učiteľov uviedlo, že žiaci si počas dištančnej výučby osvojili menej učiva, 33,6 percenta učiteľov si myslí, že dokonca oveľa menej učiva. Takmer štvrtina učiteľov (23 percent) si myslí, že žiaci meškajú s učivom o štyri a viac mesiacov. Väčšina učiteľov by podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR počas dištančného vzdelávania ohodnotila pri školskom systéme známkovania na trojku. Celkovo sa k známke priklonilo 39 percent učiteľov, ďalších 21 percent by rezortu udelilo štvorku, 25 percent dvojku, šesť percent jednotku a deväť percent päťku.

Celkovo 29,3 percenta učiteľov úplne zrušila známkovanie žiakov, 27,4 percenta vypustilo ich písomné skúšanie alebo testovanie. Prieskum ukázal, že 74 percent vyučujúcich zredukovalo množstvo učiva, 71,7 percenta učilo menej hodín. Väčšina učiteľov – 61 percent, si myslí, že po návrate do škôl by mala škola organizovať doučovanie žiakov, 78 percent z nich je ochotných doučovať.

- Reklama -