Téma pohybu detí potrebuje politický rozmer, uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne

0
generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko (Foto: vszp.sk)

Téma pohybu detí potrebuje politický rozmer, keďže zo strany odborníkov podporu má. Uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko na tlačovej besede k odbornej konferencii Pohyb detí a mládeže na školách po COVID-19. Pre zdravie detí je podľa neho kľúčových aspoň 45 minút pohybu denne. Dodal, že touto investíciou budú mať deti kvalitný život, osvoja si tieto zvyky sami pre seba a v budúcnosti ich prenesú na svojich potomkov.

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a bývalý tenista Karol Kučera (OĽaNO) podotkol, že pohybu na školách nie je dostatok a je potrebné pridať. Bol by rád, keby konferencia prispela k zmene zákonov v oblasti športu pre mládež. Doplnil, že z posledných prieskumov stavov telocviční a telovýchovných zariadení na školách vyplynulo, že problém s nimi majú najmä menšie školy do 150 žiakov. Vníma však ako neefektívne postaviť pri nich nejakú „drahú” telocvičňu. Preto chcú uvažovať a urobiť analýzu alternatívnych priestorov na cvičenie napríklad dopravné ihrisko. „Športovať sa dá za každého počasia, aj v zime, a je to otázka správneho oblečenia a nastavenia školy na danú situáciu,“ povedal.

Dana Masaryková zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) poukázala, že z prieskumu z roku 2015 k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu vyplynulo, že učitelia, hlavne v primárnom vzdelávaní, by uvítali viac hodín telesnej a športovej výchovy. Vysvetlila, že to videli ako kompenzáciu psychického zaťaženia, ktoré majú deti v školách. Chápe to však ako otázku do diskusie aj v rámci ostatných vzdelávacích oblastí. Ozrejmila, že v súčasnosti sa pripravuje kurikulárna reforma, pri ktorej by mala byť väčšia spolupráca naprieč vzdelávacími oblasťami. Tým pádom by sa podľa nej mohli nájsť možné riešenia tak, aby boli všetci spokojní.

- Reklama -