Súdna rada: Pozastavili výkon funkcie sudcu Dalibora Miľana, ktorý odmieta nosiť rúško

0
Foto: TV Markíza

Súdna rada SR dočasne pozastavila výkonu funkcie sudcovi Okresného súdu Zvolen Daliborovi Miľanovi. Návrh predložil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a vysvetlil, že sudca Miľan sa dlhodobo odmieta podrobiť protiepidemickým opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa predsedu súdnej rady Dalibor Miľan vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.

„Tie dôvodné pochybnosti sú také intenzívne, že je vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva. Čo v tejto dobe, keď sa snažíme ozdraviť celé justičné prostredie a pozbaviť ho všetkých neduhov minulosti, je ozaj citlivá otázka,“ povedal v stanovisku po rozhodnutí Mazák. To poskytla hovorkyňa súdnej rady Veronika Müller. Rada rozhodla jednohlasne 15 hlasmi za pozastavenie funkcie sudcu. Podľa Mazáka sudca potvrdil, že nie je ochotný podriadiť sa právu, keď na otázku členky súdnej rady Eleny Berthotyovej odpovedal, že si nenasadí rúško ani pri svojom najbližšom pojednávaní na budúci týždeň.

Sudca nepopiera, že odmieta pojednávať s prekrytými dýchacími cestami. Ako uviedol predseda súdnej rady, svoje konanie ospravedlňoval dvoma lekárskymi správami. „Tie nekonštatujú žiaden taký zdravotný dôvod, ktorý by vytváral výnimku pri používaní respirátora,“ povedal na zasadnutí rady Mazák. Ďalej sudca tvrdí, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú neplatné.

„Jednoducho povedané, vláda a Národná rada SR legitimizovali Úrad verejného zdravotníctva SR na to, aby vydával vyhlášky, ktoré sú súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky“ vysvetlil Mazák. Podľa predsedu súdnej rady je problematické, ak sudca tvrdí, že vyhlášky ÚVZ SR sú neplatné. „Ľudia to potom berú ako bernú mincu a takémuto správaniu bolo treba zamedziť,“ dodal.

Pred súdnou radou sudca Okresného súdu Zvolen povedal, že návrh považuje za „absolútne“ nedôvodný. „Nie som si vedomý, že by som nespĺňal morálny štandard sudcu. Pokiaľ ide o samostatnú profesionálnu etiku a mravné vzťahy,“ skonštatoval Miľan. Navrhol tiež, aby bolo nariadené znalecké dokazovanie o existencií asymptomatického prenosu ochorenia COVID-19. „Z toho dôvodu, že viacerí členovia súdnej rady sa dnes vyjadrili, že veria v takýto prenos a ničím svoje tvrdenia nepodložili,“ pokračoval Miľan. Tento návrh súdna rada odmietla.

Ján Mazák potvrdil, že predsedníčka Okresného súdu Zvolen podala návrh na disciplinárne konanie, v ktorom žiada pozbaviť Dalibora Miľana funkcie sudcu. O ňom už bude rozhodovať novovzniknutý Najvyšší správny súd SR. Dočasné pozastavenie súdnej rady môže trvať maximálne šesť mesiacov, respektíve dokým trvajú dôvody tohto rozhodnutia. Potom môže súdna rada predĺžiť pozastavenie funkcie ešte na jeden rok.

Dalibor Miľan viacnásobne odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen. Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami. V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní konanom 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.

- Reklama -