Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa po siedmich rokoch vrátil nad hranicu 40 %

0
Chlieb. (Foto: SITA/Martin Havran)

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa po siedmich rokoch vrátil nad hranicu 40 %. V roku 2021 zaznamenal najvyšší medziročný nárast od začiatku merania v roku 2011 (+1,5 p.b.) a dosiahol hodnotu 41,4 %. Vyplýva to z prieskumu podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Jasným lídrom slovenských potravín sú už tradične reťazce COOP Jednota (55 %), s 50-percentným podielom nasledujú predajne Fresh a CBA. Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (28 %). Lidl však svoj podiel vystavených výrobkov za obdobie posledných piatich rokov zdvojnásobil.

Dlhodobé merania od roku 2011 podľa PKS ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rastie kontinuálne štvrtý rok za sebou. Napriek mierne optimistickému trendu je však podiel vystavených slovenských výrobkov podľa PKS relatívne nízky. Aktuálne je stále nižší, ako to bolo do roku 2014.

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (70 %), vody a minerálky (63 %), víno (52 %), pivo (50 %), a mliečne výrobky (50 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové (9 %), oleje (12 %), konzervované produkty (17 %) a cukrovinky čokoládové (22 %). Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji (45 %), najnižší podiel má Bratislavský kraj (37 %).

„V dôsledku nezáujmu predchádzajúcich vlád a chybného nastavenia domácich pravidiel čerpania európskych fondov je potravinársky priemysel na Slovensku investične poddimenzovaný. Na výraznejší rast podielu slovenských potravín je potrebné, aby vláda naplnila svoje predsavzatia z programového vyhlásenia na podporu domácej výroby potravín. V tomto smere apelujeme aj na nové vedenie agrorezortu, aby pokračovalo v začatej diskusií a naplnilo prísľuby finančnej podpory potravinárskeho odvetvia,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

PKS uskutočnila prieskum prostredníctvom agentúry Go4Insight. Tento prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom pre relevantnosť dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2021 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov sa uskutočnil v mesiaci marec, do prieskumu boli novo zaradené predajne skupiny Terno (Terno, Moja Samoška, Kraj) a Fresh (Fresh a Fresh+).

- Reklama -