Minister Gröhling predstavil smelý plán. Novinky na slovenských školách

0
minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (Foto: SITA/Úrad vlády SR)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje posilniť inkluzívne tímy a profesie školského psychológa. Vzniknúť by tiež mali takzvané inkluzívne ohniská. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu rezortu.

„Zo strany štátu existujú v tomto smere dve roviny pomoci. Jedna z nich bude finančná, budeme sa snažiť podporovať takéto inštitúcie, aby robili túto skutočne zmysluplnú činnosť pomocou rôznych výziev. Tá druhá rovina pomoci je legislatívna. Po prvýkrát budeme do zákonov zavádzať pojem inklúzia a inkluzívne témy. Pripravujeme aj veľkú reformu poradní, ktorá bude výrazným spôsobom podporovať celú oblasť tejto problematiky,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Cieľom ministerstva je najskôr vytvárať takzvané inkluzívne ohniská, teda miesta, ktoré budú psychológov združovať. Títo psychológovia tak budú môcť byť prítomní v jednotlivých školách, a postupne sa miesta združujúce psychológov pre školy začnú rozširovať. „V školskom roku 2021/2022 budeme pilotne spúšťať prítomnosť inkluzívnych tímov v rôznych krajoch a okresoch a následne od ďalšieho školského roka by tieto tímy mohli byť výraznou pomocou pre veľké školy, ako aj ťažiskové a spádové školy,“ ozrejmil Gröhling.

Ministerstvo školstva považuje osvetu a pomoc pre mladých ľudí v kríze za dôležitú nielen v online priestore, ale aj v reálnom prostredí. Aj preto aktívne podporuje vznik miest pre podporu mladých, kde bezpečným a anonymným spôsobom môžu riešiť svoje problémy. Jedným z nich je aj Klub Machovisko, ktorý vznikol z iniciatívy OZ IPčko. Ide o miesto, kde môžu mladí ľudia získať pomoc od vyškolených psychológov. Stretávať sa v ňom budú odborníci z IPčka a organizovať pravidelný program, terapiu, čitáreň či filmové večery. Kľúčovým prvkom je možnosť porozprávať sa s odborníkmi. Priestor bude fungovať štyrikrát do týždňa, v stredu a vo štvrtok v čase od 15:00 do 20:00, v piatok od 15:00 do 21:00 a v sobotu od 17:00 do 21:00.

- Reklama -