Slovenský export prekonal aj predcovidovú úroveň

0
Ilustračná fotografia. (Foto: MichaelGaida, Pixabay)

Vývoz tovaru v apríli vzrástol medziročne o 101,9 % a dovoz stúpol o 73 %. Vysoké rasty ovplyvnila podľa Štatistického úradu SR nízka porovnávajúca základňa, keďže v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili či prerušili výrobu. Aktuálna hodnota vývozu je o desatinu a dovezeného tovaru o dvadsatinu vyššia ako v apríli 2019. Celkový vývoz tovaru tak dosiahol v apríli 7,2 mld. eur a celkový dovoz tovaru 7 mld. eur. Rekordné hodnoty z minulého mesiaca, kedy vyvezený aj dovezený tovar dosiahol najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie, však neprekročili.

Saldo zahraničného obchodu bolo v apríli aktívne v objeme 201,3 mil. eur. Aj keď je najnižšie v tomto roku, stále je výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna v sume 482,2 mil. eur. Hodnota dovezeného tovaru prevyšovala hodnotu vyvezeného tovaru aj v apríli 2019, a to o 106,9 mil. eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast deväť z nich, pričom rasty dosahovali od 7,6 % až po 146,4 % v prípade najobchodovanejšej triedy v štruktúre slovenského zahraničného obchodu, ktorou sú stroje a prepravné zariadenia. Pokles o 6,9 % zaznamenala len jedna, a to málo podstatná trieda. Ide o oleje, tuky a vosky.

Aj pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast deväť tried z desiatich. Rast sa pohyboval od 5,9 % do 115 %, kde rovnako ako pri exporte patril najdynamickejší medziročný rast dovozu v triede stroje a prepravné zariadenia. Pokles vykázala len menej podstatná trieda zahraničného obchodu, a to kategória ostatné.