Aktualizované Beluša: Zamestnanci spoločnosti Booster Precision Components vstúpia do ostrého štrajku

0
Foto: facebook Booster Precision Components

Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši (okr. Púchov) vstúpia od 10. júna do ostrého štrajku. Na dnešnom brífingu o tom informoval Pavol Šujak z odborovej organizácie OZ Kovo Považské strojárne, ktorá zamestnancov zastupuje. Odborárom sa s vedením firmy nepodarilo dohodnúť na uzatvorení mzdového dodatku ku kolektívnej zmluve.

Posledné rokovanie oboch vyjednávacích tímov sa uskutočnilo 4. júna, avšak neskončilo sa úspešne. Zástupcovia odborovej organizácie preto vedeniu spoločnosti odovzdali oznámenie o vyhlásení štrajku, ktorý sa má začať 10. júna o 6:00. „Do hlasovania o štrajku medzi zamestnancami sa zapojili viac ako tri štvrtiny zamestnancov, pričom približne 90 percent výrobných pracovníkov podporilo svojich kolektívnych vyjednávačov a vstup do ostrého štrajku,” uviedol Šujak s tým, že do začiatku štrajku je ešte priestor na to, aby zamestnávateľ oslovil odborárov s návrhom vrátiť sa za rokovací stôl.

Pripomenul, že s kolektívnym vyjednávaním začali obe strany ešte v októbri minulého roka, vzhľadom na pandemickú situáciu sa dohodli na výmene návrhov elektronickou formou. „Predmetom kolektívneho vyjednávania boli hlavne body týkajúce sa predĺženia platnosti kolektívnej zmluvy, navýšenia základnej zložky mzdy, kritérií na vyplatenie variabilnej zložky mzdy, na vyplatenie 13. a 14. platu a predlženie platnosti motivačného bonusu,” poznamenal Šujak. Doplnil, že posledný návrh zo strany zamestnávateľa predstavoval navýšenie mzdy o 2,5 percenta, čo odborári považujú za neprijateľné.

Belušských zamestnancov prišiel podporiť aj predseda Rady Odborového zväzu Kovo Emil Machyna. „Ľudia sa počas pandémie vzdali svojich benefitov a prejavili solidaritu so svojou firmou. Dnes chcú, aby firma bola solidárna s nimi. A ak sa tak nestane, som presvedčený, že prestanú pracovať a vtedy zamestnávateľ môže zrátať škody, ktoré v tom momente nastanú. Nežiadame enormné sumy, ktoré by zlikvidovali spoločnosť, ale partnerský vzťah k ľuďom,” vyhlásil Machyna.

Výkonný riaditeľ firmy Rudolf Bernard Grijpma vo svojom písomnom stanovisku zdôraznil, že napriek veľkej snahe nájsť spoločné riešenie a kompromis nebola zo strany odborovej organizácie vôľa vypočuť si nový návrh zamestnávateľa. „Odborová organizácia trvala iba na svojom poslednom návrhu z 13. mája, ktorý je však pre zamestnávateľa neakceptovateľný, a teda ani nebola z jej strany vôľa rokovať o novom návrhu zamestnávateľa. Zamestnávateľa táto situácia veľmi mrzí, rešpektuje však právo zamestnancov na štrajk,” uviedol Grijpma.

Výkonný riaditeľ spoločnosti sa vyjadril aj k prezentovaným informáciám o tom, že zamestnanci stratili na zárobku v priemere 170 eur. „Zamestnávateľovi do dnešného dňa nie je známy výpočet tejto sumy a nestotožňuje sa s týmto tvrdením. Zároveň zamestnávateľ nesúhlasí s tvrdením odborovej organizácie OZ Kovo Považské strojárne, že by boli zamestnanci nedostatočne ohodnotení. Počas vyjednávania 4. júna boli odborovej organizácii prezentované priemerné mzdy zamestnancov výroby za rok 2020 a 2021, ktoré boli porovnané s priemernými zárobkami v rámci regiónu získané na základe dostupných informácií. V rámci spoločnosti Booster sa mzdy pohybujú minimálne na úrovni priemeru v danom regióne,” dodal Grijpma.

Spoločnosť Booster je nadnárodná strojárska a hutnícka spoločnosť s ústredím v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a jej dcérske spoločnosti na Slovensku pôsobia v Beluši a Považskej Bystrici. V Beluši pracuje 220 kmeňových a 70 agentúrnych zamestnancov, v Považskej Bystrici je to 113 interných zamestnancov a štyria agentúrni pracovníci.

V

- Reklama -