Vojenská polícia vlani štyrikrát zasahovala proti extrémizmu

0
Ilustračná snímka. (Foto: SITA/MO SR)

V rámci boja proti extrémizmu vykonala v minulom roku Vojenská polícia (VP) štyri akcie zamerané na odhaľovanie prípadov extrémizmu a radikalizmu v prostredí ozbrojených síl. Uvádza sa to v Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2020, ktorú dnes schválila vláda. Podľa dokumentu vypracovaného ministerstvom vnútra VP tiež zorganizovala dvanásť prednášok s cieľom zvýšenia pozornosti svojich príslušníkov pri eliminácii otvorených prejavov extrémizmu, rasizmu a xenofóbie v rámci rezortu obrany.

„VP monitoruje a vyhodnocuje situáciu v oblasti extrémizmu a rasizmu na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom vyslaných príslušníkov VP,” uvádza sa v správe.

Pokiaľ ide o aktivity ministerstva vnútra, podľa dokumentu bola v oblasti boja proti extrémizmu v roku 2020 vypracovaná Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 a rezort tiež zorganizoval päť webinárov pre deti a mládež na tému nenávistných prejavov na internete. „Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru sa v roku 2020 zúčastnili na niekoľkých medzinárodných zasadnutiach s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a pracovných postupov, analytických projektoch zameraných na pravicový extrémizmus a terorizmus, školeniach zameraných na boj s extrémizmom a radikalizáciou a aktualizovali príručku „Trestné činy extrémizmu“ určenú všetkým príslušníkom Policajného zboru,” uvádza sa v dokumente.

Čo sa týka korupčnej trestnej činnosti, podľa správy bolo prostredníctvom bezplatnej telefonickej Antikorupčnej linky Úradu vlády SR v roku 2020 prijatých 78 hovorov. To predstavuje nárast o 123 percent v porovnaní s rokom 2019, avšak len jeden skutok niesol znaky naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie. „V ostatných prípadoch boli volajúcim poskytnuté požadované informácie, najčastejšie kontakt na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) Prezídia Policajného zboru, pretože volajúci chceli priamo nahlásiť podozrenie na korupčné správanie alebo konzultovať svoje podozrenie,” uvádza materiál.

V roku 2020 podľa správy zároveň prijali 244 písomných podaní o korupcii, čo predstavuje nárast o 88 percent v porovnaní s rokom 2019. „Podania v počte 27 obsahujúce znaky korupčného správania boli postúpené NAKA alebo Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). V 70 prípadoch boli podnety od občanov postúpené inému príslušnému orgánu verejnej správy, zaevidovaných bolo 39 podaní, v ktorých absentovali relevantné informácie alebo obsahovali vyjadrenie názoru, 108 podaní bolo vybavených odpoveďou občanom,” upresnil materiál.

„VP monitoruje a vyhodnocuje situáciu v oblasti extrémizmu a rasizmu na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom vyslaných príslušníkov VP,” uvádza sa v správe.

Pokiaľ ide o aktivity ministerstva vnútra, podľa dokumentu bola v oblasti boja proti extrémizmu v roku 2020 vypracovaná Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 a rezort tiež zorganizoval päť webinárov pre deti a mládež na tému nenávistných prejavov na internete. „Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru sa v roku 2020 zúčastnili na niekoľkých medzinárodných zasadnutiach s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a pracovných postupov, analytických projektoch zameraných na pravicový extrémizmus a terorizmus, školeniach zameraných na boj s extrémizmom a radikalizáciou a aktualizovali príručku „Trestné činy extrémizmu“ určenú všetkým príslušníkom Policajného zboru,” uvádza sa v dokumente.

Čo sa týka korupčnej trestnej činnosti, podľa správy bolo prostredníctvom bezplatnej telefonickej Antikorupčnej linky Úradu vlády SR v roku 2020 prijatých 78 hovorov. To predstavuje nárast o 123 percent v porovnaní s rokom 2019, avšak len jeden skutok niesol znaky naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie. „V ostatných prípadoch boli volajúcim poskytnuté požadované informácie, najčastejšie kontakt na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) Prezídia Policajného zboru, pretože volajúci chceli priamo nahlásiť podozrenie na korupčné správanie alebo konzultovať svoje podozrenie,” uvádza materiál.

V roku 2020 podľa správy zároveň prijali 244 písomných podaní o korupcii, čo predstavuje nárast o 88 percent v porovnaní s rokom 2019. „Podania v počte 27 obsahujúce znaky korupčného správania boli postúpené NAKA alebo Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). V 70 prípadoch boli podnety od občanov postúpené inému príslušnému orgánu verejnej správy, zaevidovaných bolo 39 podaní, v ktorých absentovali relevantné informácie alebo obsahovali vyjadrenie názoru, 108 podaní bolo vybavených odpoveďou občanom,” upresnil materiál.

- Reklama -