Vláda odobrila obstarávanie vrtuľníkov UH-60M Blackhawk

0
Vojenský vrtuľník UH-60M Blackhawk (Autor: TASR)

Vláda odobrila projekt obstarávania dvoch viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Blackhawk s využitím 50 miliónov dolárov od vlády Spojených štátov amerických (USA). Ako uviedlo Ministerstvo obrany SR (MO SR) v návrhu predloženom na rokovanie vlády, využitím grantu má rezort jedinečnú šancu pokračovať v obmene starých vrtuľníkov Mi-17 M/LPZS za nové vrtuľníky kompatibilné s krajinami NATO.

Ministerstvo obrany oslovilo vládu USA so žiadosťou na spracovanie cenovej ponuky na obstaranie dvoch kusov vrtuľníkov UH-60M s požadovanou výbavou. Spôsobilosti získané takto vybavenými vrtuľníkmi budú využívané aj pre novobudovanú ťažkú mechanizovanú brigádu. Rezort zároveň navrhuje Bezpečnostnej rade a vláde Slovenskej republiky akceptovať ponuku USA a odporúča im obstarať nové viacúčelové vrtuľníky.

Celkové náklady kontraktu sú vo výške 111,4 miliónov dolárov (USD) bez DPH. Z tejto sumy MO SR zaplatí sumu 61,4 miliónov USD na splátky a po dodaní tovaru 10 miliónov EUR na clo a DPH v prospech štátneho rozpočtu SR. Ponúkané finančné prostriedky zo strany USA je možné využiť prednostne pri splácaní ceny kontraktu tak, že po podpise zmluvy budú využité tieto financie a až následne bude MO SR pokračovať v splátkach podľa splátkového kalendára. MO SR po podpise zmluvy zaplatí zálohu vo výške 3,4 miliónov USD a v roku 2022 má už plánované finančné prostriedky vo výške 41 miliónov EUR. V roku 2023 to bude 20 miliónov eur, v roku 2024 – 15 miliónov eur a v roku 2025 – 27 miliónov eur. V rámci zmluvy chce Slovensko dovybaviť aj deväť vrtuľníkov UH-60M Blackhawk, ktorých obstarávanie schválila vláda v apríli 2015.

Nákup techniky odobril aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) patriaci pod rezort financií, ktorý nákup techniky od Spojených štátov amerických odporúča. „Nákup zabezpečí najmä plnenie podporných úloh a nahradí zastarané vrtuľníky, ktoré nedostatočne spĺňajú technické štandardy NATO a končí sa im technická životnosť,“ konštatuje sa v správe útvaru. Celkové náklady projektu počas 20 rokov dosiahnu minimálne 161 miliónov eur s DPH, z toho náklady na životný cyklus a prevádzku budú vo výške 58,8 milióna eur s DPH pri nálete 250 letových hodín ročne na stroj. Tento odhad bol vytvorený na základe skúseností ozbrojených síl SR s týmto typom vrtuľníkov.

- Reklama -