Samosprávne kraje budú môcť nariadiť dopravcovi prevádzku aj počas mimoriadnych situácií

0
Autobus. (Autor: repro foto Youtube/Filip Mašata)

Samosprávne kraje budú môcť od júla tohto roka nariadiť dopravcovi prevádzku aj počas mimoriadnych situácií. Vyplýva to z novely zákona o cestnej doprave, ktorú dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Predmetná novela zákona dáva do rúk samosprávnym krajom viac kompetencií pri výkone kontrolnej činnosti voči dopravcovi či udeľovaní pokút za nedodržanie zmluvných podmienok.

Samosprávne kraje sa už vyhnú opakovaniu situácie z januára minulého roku, keď Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen prestala jazdiť, pretože sa nedohodla na podmienkach poskytovania prímestskej autobusovej dopravy pre Banskobystrický samosprávny kraj. Bez verejnej dopravy sa tak ocitlo približne 280 miest a obcí v kraji, v ktorých žije spolu približne 200-tisíc obyvateľov.

Podľa novej legislatívy dopravný správny orgán bude môcť odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži či v tomto obstarávaní úspešný.

Novela zákona umožní objednávateľovi uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť už existujúcu zmluvu alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy. Upravuje sa aj výška pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi. Objednávateľ môže ukladať pokutu prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy v sadzbách od 1 500 eur do 30-tisíc eur.

- Reklama -