Odložené sociálne odvody majú nové termíny splatnosti, termín 30. jún 2021 sa ruší

0
Foto: analogicus, Pixabay

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si odložili splatnosť sociálnych odvodov za predošlé mesiace, budú musieť tieto platby zaplatiť v nových, neskorších termínoch. Pôvodne mali tieto subjekty odložené poistné za všetky mesiace uhradiť do 30. júna toho roka, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace až do roku 2023. Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Odvody za marec minulého roka budú splatné do 30. septembra tohto roka, poistné platby za máj vlaňajška budú musieť zamestnávatelia a SZČO uhradiť do konca tohto roka, sociálne odvody za jún minulého roka budú splatné do 31. marca budúceho roka a poistné za júl minulého roka do 30. júna budúceho roka. Splatnosť odvodov za december minulého roka sa presúva na 30. september budúceho roka, tohtoročné januárové odvody zamestnávatelia a SZČO musia poisťovni zaplatiť do konca budúceho roka. Platby poistného za február tohto roka stačí zaplatiť do 31. marca 2023, odvody za marec tohto roka do 30. júna 2023 a odvody za apríl tohto roka do 30. septembra 2023.

„Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty,” upozornila poisťovňa. Splatnosť odvodov sa im na základe nariadenia vlády predĺži automaticky.

Sociálna poisťovňa eviduje za spomínané mesiace minulého a tohto roka od zamestnávateľov a SZČO spolu 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného. Na sociálne poistenie im za odložené poistné zostáva postupne uhradiť viac ako 51,4 mil. eur, z toho zamestnávatelia 50 mil. eur a živnostníci a ostatné SZČO 1,4 mil. eur.

- Reklama -