Parlament rozhodne, či budú môcť výbory rokovať online aj o novom trestnom čine kyberšikany

0
poslanci NRSR počas rokovania (Foto: TASR)

Na poslancov Národnej rady SR (NR SR) čaká od 13:00 v poradí 28. schôdza parlamentu. Plénum má na nej napríklad rozhodnúť o tom, či budú môcť byť rokovania verejných schôdzí výborov zabezpečené online formou. Zatiaľ však výlučne počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. V novele zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorý je v druhom čítaní, to navrhuje skupina koaličných poslancov. Tiež navrhujú zabezpečiť audiovizuálny prenos zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov tak, aby boli dostupné verejnosti. Malo by to byť ako trvalé riešenie bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.

Do Trestného zákona sa má doplniť nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorá pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Zakotviť to má novela Trestného zákona, ktorá je momentálne v druhom čítaní. Predkladatelia v dôvodovej správe uvádzajú, že osobitne v časoch pandémie koronavírusu sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore, takzvanej kyberšikany alebo kybernetickej šikany. Dôvodom bol presun pracovných aj súkromných aktivít obyvateľov SR do digitálneho priestoru.

V prvom čítaní majú zákonodarcovia prerokovať návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Vďaka nej sa má zjednotiť systém riadenia školstva. Ministerstvo školstva, ktoré novelu predložilo, poukázalo na to, že viaceré administratívne a riadiace činnosti v oblasti regionálneho školstva sú v praxi komplikované pre výskyt duplicít medzi rezortom školstva a ministerstvom vnútra. Ide najmä o zabezpečovanie fungovania škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, avšak vecne prislúchajú ministerstvu školstva. Týka sa to špeciálnych základných škôl, špeciálnych stredných škôl či špeciálno-výchovných zariadení. Zriaďovateľské pôsobnosti v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť, ale aj niektorých iných škôl a školských zariadení, majú prejsť priamo do rezortu školstva, a to vyčlenením agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady v pôsobnosti ministerstva školstva.

Zákonodarný zbor by sa mal venovať aj návrhu, aby bolo držanie psa na reťazi mimo verejných priestranstiev zakázané alebo návrhu, ktorý hovorí o tom, aby dočasnú možnosť poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie mohli do roku 2024 dostať aj takzvané nesieťové zariadenia. Do zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách sa má doplniť nové prechodné ustanovenie, ktorým sa príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie v septembri jednorazovo zvýši o 630 eur.

- Reklama -