Odborári: Máme zásadné pripomienky k Plánu obnovy. Poslednú verziu sme dostali pár hodín pred rokovaním

0
prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová (Foto: TASR)

V pláne obnovy chýbajú reformy, ktoré by vytvorili a podporili nové odvetvia a zabezpečili nové pracovné miesta odolné voči krízam. Chýbajú v ňom aj kroky na posilnenie iných odvetví priemyslu, než je automobilový – napríklad farmaceutický, či malých podnikateľov v službách, čo by zlepšilo odolnosť hospodárstva voči krízam. Vo svojom stanovisku to uviedla Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR v nadväznosti na pondelkové mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR.

“V tejto súvislosti upozorňujeme, že na Slovensku zatiaľ neexistuje žiadny plán opatrení na oživenie ekonomiky po uvoľnení protipandemických opatrení,” napísali odborári na svojej webstránke s tým, že Plán obnovy a odolnosti je tak v súčasnosti jediný zdroj financií, ktoré by mohli byť využité aj na tento účel, čiže na obnovu. Navrhované reformy a investície však podľa nich len čiastočne odpovedajú na budúce výzvy a skôr len dobiehajú zanedbané minulé reformy. Neposkytujú plán rýchleho oživenia ekonomiky po uvoľnení protipandemických opatrení v najviac zasiahnutých odvetviach.

“V Pláne obnovy a odolnosti chýbajú investície do pracovných miest, prechodné kompenzačné modely, či investície do služieb zamestnanosti. Služby zamestnanosti a aktívne opatrenia trhu práce sú oblasťou, ktorú je nevyhnutné vyhodnotiť, analyzovať, nastaviť opatrenia na novú situáciu a alokovať dostatočné množstvo prostriedkov do podpory tvorby pracovných miest,” vymenovala konfederácia.

Odborári vyčíslili, že k plánu obnovy mali celkovo 10 rozsiahlych pripomienok, ktoré predložili ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Z toho šesť pripomienok je zásadných, týkajú sa celého materiálu, konzultačného procesu, komponentov Udržateľná doprava, Dekarbonizácia priemyslu, Zlepšenie podnikateľského prostredia a Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie. Zvyšné štyri pripomienky sú obyčajné.

Konfederácia skritizovala, že posledná verzia dokumentu dorazila k sociálnym partnerom len niekoľko hodín pred rokovaním HSR.

- Reklama -