Budú mať zamestnanci vo väzniciach telové kamery?

0
Ilustračná snímka, väzenie, väzni (Autor: TASR)

Osemnásť ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by mohlo mať nové kamery s nepretržitým záznamom. Okrem toho by príslušníci zboru mohli dostať nové offline telové kamery. Odhadované investičné náklady sú osem miliónov eur. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Projekt Monitorovanie oddielov výkonu väzby alebo výkonu trestu v ústavoch ZVJS obsahuje dodávku a inštaláciu kamier typu rybie oko v počte približne dva kusy na každý oddiel. „V predpokladanom rozsahu sa počíta v priemere s 22 oddielmi v každom ústave, pričom oddielov môže byť v ústave napríklad menej, ale zložitejších, preto bude potrebné zabezpečiť na oddiel viac kamier,“ spresnil predkladateľ materiálu.

Projekt obsahuje aj dodávku a inštaláciu záznamového serveru, počítačov i softvéru vrátane potrebných licencií na obsluhu kamier a počítačov. „Požiadavka je na zabezpečenie uchovania nepretržitého záznamu na približne 30 kalendárnych dní z pripojených kamier vrátane uchovávania metadát a možnosťou uzamknutia záznamu,“ dodali v materiáli. Celkové odhadované investičné náklady sú vo výške 4,8 milióna eur (s DPH).

Druhý projekt zahŕňa dodanie nových kamier na uniformy príslušníkov ZVJS. Cieľom použitia týchto kamier je jednoznačné preukazovanie a objasňovanie dodržiavania zákonných postupov pri výkone štátnej služby. „Zbor navrhuje zabezpečiť počty kamier na uniformy v štandardnom rozsahu, ktorý spočíva v nasadení týchto kamier iba v objektoch zboru. Rozsah štandardného nasadenia je viac ako 1000 kusov telových kamier, ktorých počet vychádza z počtu režimových stanovíšť a počtu vykonávaných eskort,“ spresnil predkladateľ.

Projekt tiež počíta so zabezpečením samoobslužných kioskov pre offline osobné kamery a dodávky i inštalácie kompletnej sieťovej infraštruktúry vrátane montáže, oživenia, vypracovania a dodania povinnej dokumentácie. Odhadované investičné náklady na tento projekt predstavujú 3,2 milióna eur.