Slováci viac šetria, menej si požičiavajú a míňajú, tvrdia analytici

0
Foto: analogicus, Pixabay

Skromnejšiu domácu spotrebu na Slovensku vo februári tohto roka potvrdili údaje vkladov, úverov a opätovne dvojciferný pokles výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). Pokles spotreby domácností však bude pravdepodobne len dočasný, keďže na trhu práce nedochádza k výkyvom a mzdy vzrástli. Potvrdzuje to aktuálna analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP). 

Objem vkladov vo februári opätovne vzrástol. Mohli za to nielen obmedzené nákupné príležitosti, ale aj šetrenie. Znížili sa aj úvery na spotrebu, čo je podľa analytikov ďalší signál, že domácnosti míňajú menej. Nové údaje o výbere DPH za február vykazujú medziročný pokles o 16 %, čo potvrdzuje výrazné zníženie spotreby domácností v prvom štvrťroku.

“Nízku spotrebu predpovedajú aj údaje mobility do obchodov a voľnočasových prevádzok, ktoré síce indikujú mierne zlepšenie vo vývoji tržieb maloobchodných podnikov v marci, avšak zaostávanie za predkrízovými úrovňami bude naďalej výrazné,” konštatujú analytici IFP.

Pokles spotreby domácností je podľa nich pravdepodobne len dočasný, keďže na trhu práce nedochádza k výkyvom. Hlavným faktorom pre zmenu miery nezamestnanosti bude preto schopnosť firiem prijímať nových zamestnancov.

Stabilitu trhu práce naznačujú aj februárové údaje o výbere daní z príjmov fyzických osôb (DPFO).

Priemerná mzda by sa podľa nich mohla v prvom kvartáli medziročne zvýšiť o 3,2 %. Na druhej strane existujú riziká, že výber DPFO na začiatku roka je nadhodnotený vyrovnaním a ročným zúčtovaním miezd za minulý rok.

Kým počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu zaznamenal svetový obchod prepad aktivity porovnateľný s tým počas finančnej krízy, druhá vlna medzinárodný obchod zatiaľ podľa analytikov príliš neobmedzuje. Svedčia o tom údaje námornej kontajnerovej prepravy, ktorá vo februári mierne vzrástla a od prvej vlny pandémie si drží pozitívny trend.

Tlak na dodávateľské reťazce je podľa analýzy citeľný aj na námornej preprave, ktorej cena v dôsledku vysokého dopytu a pomalšieho kolobehu kontajnerov stúpa. “Pretrvávajúci nedostatok súčiastok, logistické problémy a iné ponukové faktory by preto mohli brzdiť optimizmus v priemysle v nasledujúcom období a tlačiť na rast cien priemyselných výrobkov,” dodávajú analytici.

- Reklama -