utorok, 28 septembra, 2021
15.8 C
Bratislava
ÚvodArénaPodporné inštitúcie v kultúre má v budúcnosti rozšíriť Fond pre pamiatky

Podporné inštitúcie v kultúre má v budúcnosti rozšíriť Fond pre pamiatky

Do konca roku 2022 by malo Ministerstvo kultúry (MK) SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného Fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021-2022. Návrh akčného plánu v stredu schválila vláda.

Navrhované opatrenia sú súčasťou zámeru rezortu kultúry rozšíriť možnosti financovania obnovy pamiatok, ktorá sa v súčasnosti realizuje prioritne prostredníctvom jedného dotačného programu Obnovme si svoj dom. Viaczdrojové, diferencované financovanie ráta okrem vzniku dotačného fondu aj s vytvorením revolvingového, hypotekárneho fondu, zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky. Takisto s kompenzáciami pre vlastníkov kultúrnych pamiatok, súvisiacimi so zvýšenými finančnými nárokmi obnovy v porovnaní s obnovou bežného stavebného objektu. “Táto finančná reforma by mohla byť realizovaná v rámci reforiem prostredníctvom Plánu obnovy,” dodal v predloženom materiáli rezort kultúry.

Rokovanie vlády. (Foto: TASR)

V časti, ktorá sa zaoberá finančnými nástrojmi a zdrojmi pre obnovu pamiatok, si ministerstvo vytýčilo do konca aktuálneho roka stanoviť tiež investičný plán pre pamiatky vo vlastníctve štátu a správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK. Priebežnou úlohou je rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie o zefektívnení postupu verejných súťaží pri kultúrnych pamiatkach a takej aplikácii zákona, ktorej cieľom bude zachovanie pamiatkových hodnôt. MK poukazuje pritom na to, že stavebné práce pri obnove pamiatok majú špecifický charakter i špecifický postup, jednak pri samotnej realizácii, ale aj pri nových nálezoch, ku ktorým pri reštaurovaní pamiatok dochádza.

Akčný plán okrem oblasti finančných nástrojov prináša úlohy a opatrenia v ďalších šiestich strategických oblastiach, týkajúcich sa ochrany, obnovy, propagácie a využitia pamiatkového fondu. Celkovo definuje tridsiatku opatrení, pričom viaceré majú povahu legislatívnych úprav. V oblasti archeologického dedičstva má napríklad do roku 2022 ministerstvo úlohu zaviesť do návrhu pripravovanej novely pamiatkového zákona kategorizáciu archeologických nálezísk podľa priority potreby ich ochrany v kombinácii s definovaním ochranného pásma jednotlivých kategórií archeologických nálezísk.

Novelizovaný zákon má takisto umožniť realizovať nedeštruktívny archeologický výskum a povrchový zber archeologických nálezov aj laickým archeologickým spolupracovníkom pod dohľadom odborného garanta.

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -
Slovensko
Pozitívne vzorky 408,609 +121 Dnes Úmrtí 12,596 Uzdravení 386,148 Infikovaných 9,865 Last updated: 28. septembra 2021 - 00:55 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -