Alarmujúca – opisuje Šikuta situáciu na správnom kolégiu Najvyššieho súdu

0
Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta. Foto: TASR

Situácia na správnom kolégiu Najvyššieho súdu (NS) SR je alarmujúca. Predseda NS SR Ján Šikuta to uviedol v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Dodal, že situácia priamo súvisí s doterajším priebehom kreovania a personálneho obsadzovania Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR.

Šikuta upozorňuje, že začatie fungovania NSS SR od 1. augusta je možné len za predpokladu, keď bude mať predsedu a bude personálne obsadený. Zdôraznil, že doposiaľ nie je vyriešené ani financovanie novej inštitúcie a miera zásahu do rozpočtu NS SR. „V tomto kontexte sa okrem témy obsadenia novovytváraného súdu kvalifikovanými sudcami stáva mimoriadne akútnou otázka zabezpečenia dočasného chodu správneho súdnictva na Najvyššom súde,“ spresnil.

Personálna poddimenzovanosť na správnom kolégiu začína mať podľa neho vplyv na prieťahy v konaní. Dodal, že vypísanie výberových konaní na doplnenie správneho kolégia nemá ekonomické opodstatnenie, keďže ide o kolégium, ktoré má momentom začatia fungovania NSS SR zaniknúť.

Ďalej zdôraznil, že NSS SR má mať 30 sudcov, pričom súčasné správne kolégium NS SR disponuje len 22 stálymi sudcami a dvomi dočasne pridelenými sudcami. „V priebehu krátkej doby zároveň avizujú odchod viacerí sudcovia, čím sa zaťaženie správneho kolégia a pravdepodobnosť vzniku možných prieťahov v konaní ešte zvýšia,“ doplnil.

- Reklama -