Štát prenajme sídlo Európskemu orgánu práce prostredníctvom MH Invest

0
a snímke budova, v ktorej bude sídliť Európsky orgán práce (Foto: TASR)

Európsky orgán práce (ELA) si prenajme svoje budúce sídlo na Landererovej ulici v Bratislave prostredníctvom štátnej spoločnosti MH Invest. Náklady štátu za prenájom budovy budú približne 1,3 milióna eur ročne. Vyplýva to z materiálu Návrh na zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave, ktorý v piatok schválila vláda. Súčasťou materiálu bolo aj znenie nájomnej zmluvy.

Rozhodnutie, že ELA bude v Bratislave, prijala EÚ v júni v roku 2019. “Jednou zo základných požiadaviek EK je, aby užívacie právo k nehnuteľnostiam – nebytovým priestorom, v ktorých sa sídlo ELA v Bratislave má nachádzať – garantoval štát, resp. právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, čo bolo aj predmetom ponuky Slovenskej republiky v kandidatúre o sídlo ELA,” uviedol rezort práce v schválenom materiáli.

Slovensko sa okrem toho zaviazalo pre ELA zaručiť 20-ročný podnájom v tejto budove. Štát tiež poskytne príspevok na krytie štandardného vybavenia kancelárie a iných vylepšení až do výšky 3,5 milióna eur a finančné prostriedky do celkovej hodnoty 18,4 milióna eur na pokrytie nákladov na prenájom za desať rokov nájmu budovy vrátane úhrady nákladov na energie a servisné poplatky, či nákladov na nábytok a techniku vo výške 2500 eur na pracovné miesto.

Po odovzdaní všetkých prenajímaných priestorov Európskemu orgánu práce predpokladá rezort práce postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy zo spoločnosti MH Invest na spoločnosť Technická inšpekcia. Jej jediným akcionárom je MPSVR.

- Reklama -