Služobníci bývalého režimu stále poberajú výnimočné dôchodky a výhody…

0
peniaze, euro
Foto: Pijon, Pixabay

Možnosťou odobratia nezaslúžených benefitov v oblasti dôchodkového zabezpečenia predstaviteľom komunistického režimu sa má zaoberať nová pracovná komisia. Jej zriadenie v stredu odobrila vláda. Má ju viesť minister práce alebo ním poverený zástupca rezortu. O výsledkoch skupiny má kabinet dostať informáciu do konca apríla.
      

Skupina posúdi najvhodnejšiu metódu odobratia benefitov. Súčasná výška dôchodkov je podľa vládneho materiálu odvodená od nezaslúžených benefitov funkcionárov komunistického režimu. Pracovná skupina by sa mala zamerať na dôchodky vrcholových politických predstaviteľov komunistického režimu, príslušníkov ozbrojených zložiek, funkcionárov inštitúcií zodpovedných za ich riadenie a tiež najbližších pozostalých príbuzných, ako sú vdovy či vdovci.
      

Úlohou pracovnej skupiny bude pripraviť odborné stanovisko dôchodkového zabezpečenia pre prípravu návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov komunistických predstaviteľov. Ministerstvo vnútra už v tejto súvislosti rokovalo s Ústavom pamäti národa (ÚPN). Dohodli sa na postupe pri vyhľadaní a výbere osobných spisov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti.
    

  Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadiť plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej ŠtB sadzbou 50 percent na roky odpracované v ŠtB.

- Reklama -