Vláda SR schválila online hlasovanie v Pandemickej komisii, aj ďalších členov

0
Z rokovania Pandemickej komisie vlády SR pod vedením šéfa rezortu zdravotníctva Mareka Krajčího. Foto: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva SR

Členovia Pandemickej komisie vlády SR budú môcť po novom hlasovať aj v prípade, že sa na rokovaní zúčastnia online formou. Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí schválila návrh aktualizácie štatútu Pandemickej komisie z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
     

 Aktualizácia štatútu vychádza z pripomienok členov pandemickej komisie, medzirezortného pripomienkového konania, ako aj z aplikačnej praxe počas pandémie ochorenia COVID-19. Podľa predloženého materiálu sa zameriava aj na úpravu úloh pandemickej komisie.
      

Rovnako sa do jej zoznamu doplnia ďalší členovia a zefektívni sa aj ich zastupovanie. Sprísni sa tiež napríklad hlasovacie kvórum.
      

Komisia sa riadi Ústavou SR, ako aj všetkými zákonmi a právnymi predpismi, ktoré súvisia s riešením krízových pandemických opatrení. Rešpektuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie, ako aj aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike.
     

 Predsedom komisie je minister zdravotníctva. Členmi sú minister vnútra, minister obrany, minister dopravy a výstavby, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister financií, minister hospodárstva, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister spravodlivosti, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, minister životného prostredia, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, predsedovia všetkých samosprávnych krajov, generálni riaditelia zdravotných poisťovní, hlavný hygienik, hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu, hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu, hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, prezident Asociácie štátnych nemocníc SR, prezident Asociácie nemocníc Slovenska a predseda Slovenskej akadémie vied.