Vláda bude rokovať o zvýšení počtu zamestnancov Špeciálnej prokuratúry, aj o nákupoch čistiacich prostriedkov

0
Ilustračná snímka zo zasadnutia vlády. Foto: TASR

Počet prokurátorov a štátnych zamestnancov na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mal zvýšiť. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh ÚŠP, ktorým sa bude v stredu zaoberať vládny kabinet.

Počíta sa so zvýšením počtu prokurátorov ÚŠP z 35 na 38, pričom zamestnancov v štátnej službe by malo byť o päť viac, čiže 22. Zmeny sa majú dotknúť najmä odboru ekonomickej kriminality. Oddelenie majetkovej kriminality a oddelenie hospodárskej kriminality sa má zlúčiť. Počet prokurátorov sa má v tomto odbore zvýšiť z 11 na 14.

Pri obstarávaní čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uplatňovať environmentálne hľadisko. Obciam, mestám a samosprávnym krajom sa to odporúča. Vyplýva to z návrhu metodiky pre túto produktovú skupinu v rámci zeleného verejného obstarávania, o ktorej bude v stredu hovoriť vláda. Predkladateľom materiálu je Ministerstvo životného prostredia SR a Úrad pre verejné obstarávanie. Cieľom je podpora rozvoja zeleného verejného obstarávania, strategického nástroja, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dosahu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác.

Rokovať sa bude o novom členovi Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorým by sa mal stať policajný prezident Peter Kovařík.

- Reklama -