Súdna rada má vyberať sudcov do Najvyššieho správneho súdu namiesto marca v apríli

0
Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. Súdna rada SR o tom informovala na svojom webe s tým, že pôvodne mala vyberať sudcov nového NSS SR v polovici marca.

“Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami je po zmene potrebné doručiť najneskôr do 26. februára do 16.00 h,” spresnila Súdna rada.

Na výberovom konaní sa môže v sídle Súdnej rady zúčastniť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov ku dňu výberového konania.

V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. “Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika,” doplnila Súdna rada.

Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov má Súdna rada hlasovať o každom samostatne a na základe počtu hlasov zostaví poradie uchádzačov.

“Úspešným uchádzačom vo verejnom vypočutí je uchádzač, za ktorého hlasovalo najmenej desať členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí uchádzačov najviac do poradového miesta zodpovedajúceho maximálnemu počtu voľných miest,” doplnila Súdna rada s tým, že úspešným uchádzačom vo výberovom konaní je ten, o ktorom prijala stanovisko, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ako aj odbornú pripravenosť na výkon funkcie sudcu NSS SR.

- Reklama -