Poľnohospodárska a potravinárska komora: Štát už nevypláca podporu na prevoz a likvidáciu uhynutých zvierat

0
Foto: DesignOil, Pixabay

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) apeluje, aby sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vrátilo k preplácaniu zvozu a likvidácie uhynutých zvierat. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. MPRV tvrdí, že má naďalej účinnú schému štátnej pomoci na likvidáciu kadáverov.

 Holéciová upozornila, že s úhradou nákladov na prevoz uhynutých zvierat (kadáverov) a na ich následnú bezpečnú likvidáciu v kafilérii štát totiž skončil na konci minulého roka. SPPK preto navrhuje, aby MPRV túto pomoc pre poľnohospodárov nanovo obnovilo, a to z peňazí určených na štátnu pomoc.

Kým vlani preplácal štát poľnohospodárom 75 % ceny za dopravu kadáverov do kafilérie a 100 % za ich bezpečnú likvidáciu v kafilérii, dnes je podľa Holéciovej všetko inak. Chovateľom zvierat sa v januári zásadne zmenila situácia a za tieto služby si už musia platiť sami. Podpora štátu prostredníctvom štátnej pomoci, ktorá vlani fungovala, je totiž dnes už neaktuálna. Zmluvy poľnohospodárov s kafilériou boli ukončené k decembru 2020, a tak od januára už platia poplatky za prevoz uhynutých zvierat do kafilérie a ich likvidáciu bez akéhokoľvek príspevku zo strany štátu.

“Nemáme zatiaľ žiadne informácie, či MPRV zaradí medzi štátnu pomoc 2021 aj oblasť zvozu a likvidácie kadáverov. Táto podpora je ako jedna z mála podpôr notifikovaná Európskou komisiou. Predpokladali sme, že bude plynule vyplácaná od januára 2021. Keďže nebola vyhlásená výzva na uvedenú podporu ani predĺžená platnosť tejto podpory, predpokladáme, že bude platná až po administratívnych vyhodnoteniach. Znova, tak ako v minulosti, výška podpory 4 milióny eur nebude môcť byť po zlyhaní pracovníkov MPRV SR plynule vyplatená slovenským poľnohospodárom,” uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

SPPK podľa Holéciovej nepozná, na aké účely sa prerozdelí tohtoročná štátna pomoc v objeme 83 miliónov eur, ktorá je pre poľnohospodárov pripravená v tohtoročnom štátnom rozpočte.  “Dostali sme sa do paradoxnej situácie. Štátny rozpočet nám na tento rok zabezpečil dostatočný objem finančných prostriedkov určených na vyplatenie štátnych pomocí, ale zatiaľ nevieme, načo budú prioritne určené. Práve podpora kadáverov by tak mala byť medzi hlavnými oblasťami,” dodal Štefček.  

MPRV má podľa slov svojej hovorkyne Anežky Šrojta Hrdej aj naďalej účinnú schému štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat SA.55372(2019/XA), o ktorej sa možno informovať na stránke ministerstva. “Keďže opatrenie má stimulačný účinok, náklady sú podľa nej všetky od 1. januára 2021 oprávnené, aj keď poskytovateľ služby uzavrie s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu neskôr,” uviedla ďalej v reakcii Šrojta Hrdá.

Dodala, že výzva na poskytnutie dotácie pre poskytovateľa služby bude vypísaná po schválení limitu finančných prostriedkov na implementáciu opatrenia ako každý rok. Platné postupy a rozpočtové princípy kapitoly MPRV SR neumožňujú kontinuálne pokračovanie v poskytovaní akejkoľvek štátnej pomoci počas viac rokov.

- Reklama -