Neuveriteľné! Na Slovensku sa obchoduje s deťmi. Aký trest je vhodný pre vykorisťovateľov?

1
kid, child, portrait
Photo by aamiraimer on Pixabay

Na Slovensku bolo v roku 2020 identifikovaných 62 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 16 osôb malo menej ako 18 rokov. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že počet detských obetí je alarmujúci.
     

 „Deti sú najčastejšie zneužívané na účel sexuálneho vykorisťovania (deväť prípadov, pritom najmladšia osoba mala 11 rokov), núteného žobrania (štyri prípady) a vykorisťovania na účel núteného sobáša (päť prípadov),“ spresnila Paulenová. Na nútené žobranie bol vykorisťovaný chlapček vo veku päť mesiacov.
      

„Tieto činy sú neprípustné a ubezpečujem občanov, že s našimi odborníkmi z radov rezortu vnútra a polície robíme maximum pri odhaľovaní týchto prípadov a poskytnutí včasnej pomoci obetiam,“ zdôraznil minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).
     

 Zo 62 identifikovaných obetí bolo podľa MV SR 60 občanov Slovenska. Išlo o 27 mužov a 35 žien. Paulenová dodala, že najviac prípadov (26) sa týkalo vykorisťovania s cieľom nútenej práce alebo nútenej služby. V 22 prípadoch išlo o vykorisťovanie s cieľom nútenej prostitúcie alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania. Zvyšné prípady súviseli s vykorisťovaním na účel núteného sobáša, žobrania a kombinácie viacerých spôsobov vykorisťovania.
     

 Rezort vnútra sa ako gestor problematiky obchodovania s ľuďmi od roku 2006 venuje aj pomoci a podpore obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. V gescii má Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ICOSL), ktoré zabezpečuje poskytovanie pomoci a podpory týmto obetiam.
      

V súvislosti s problematikou obchodovania s ľuďmi je verejnosti k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. „Zároveň pripomíname, pokiaľ ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu obchodovania s ľuďmi, prosím, neváhajte kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158,“ podotkla hovorkyňa.

- Reklama -

1 komentár

Comments are closed.