Zábojník: Komisia musí skúmať smrť Lučanského hlavne zodpovedne. Inak v nej môže byť aj 150 poslancov, viezť sa v troch autobusoch do Prešova a nesplní to účel

0
Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik (Autor: TASR)

Toto je mimoriadny prípad v dejinách Slovenska a vyžaduje si aj mimoriadne kroky zo strany štátu na objasnenie celej veci, hovorí o úmrtí bývalého policajného prezidenta Lučanského bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.

Ako hodnotíte novovzniknutú komisiu, ktorá má preskúmať smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského? Je zastúpená koalíciou, opozíciou, prezidentkou, zahraničím. 

Krok k vytvoreniu komisie som privítal, no je to len „A“ celého -našou spoločnosťou očakávaného- procesu. Členovia komisie však nikdy neboli v služobnom pomere Policajného zboru a ani v žiadnych iných silových zložkách Slovenskej republiky s výnimkou pani exministerky Sakovej. Ale aj tak, člen vlády, ústavný činiteľ je osobou, ktorá koordinuje zložky v tomto prípade v rámci rezortu vnútra a zároveň sa dištancuje pred verejnosťou prostredníctvom médií od akéhokoľvek zasahovania v procesoch vyšetrovania napr. Policajného zboru, čo je pochopiteľné, pretože túto problematiku ani nemôže obsiahnuť. Čiže zhrnuté, podčiarknuté, ak táto komisia nedostane právomoci postaviť akúsi subkomisiu z erudovaných odborníkov, ktorá jej bude ako na tento účel vytvorenému parlamentnému orgánu dokladovať všetky posuny vo vyšetrovaní, tak je to zase len premenený kyslík na kysličník uhličitý. Čiže o ničom.

Toto je mimoriadny prípad v dejinách Slovenska a vyžaduje si aj mimoriadne kroky zo strany štátu na objasnenie celej veci a upokojenia spoločnosti, pretože vášne občanov sú ako rozbúrené more a obávam sa, aby to nestiahlo nejaké brehy, ktoré sú si isté svojím postavením a nevedia predvídať a riešiť veci konštruktívne.

Na sociálnych sieťach sa k prípadu vyjadrujú mnohí politici, registrujete to?

Komunikácia navonok a vyhlásenia v statusoch na sociálnych sieťach zo strany niektorých predstaviteľov štátu sú veľmi neodborné, nepremyslené, naivné a pre spoločnosť dráždivé a všimol som si, že to ostro kritizujú i mnohé média. Vyhlásenia sa týkajú neznalosti legislatívy ohľadom štátneho smútku, vyvesenia čiernej zástavy, čo je úplne niečo iné, postoje, že ide o posledné vyjadrenie sa k prípadu Lučanský, bodka za týmto…a podobne. Keď človek číta tie komentáre ľudí pod nimi, zajtra by som odstúpil z funkcie. Ja neviem, či si to neuvedomujú. Blokovať a vymazávať ľudí prejavujúcich svoj názor nie je riešenie.

Očakávate tak ako ministerka Kolíková závery už o týždeň?

Nie. Kto dá závery z vyšetrovania o týždeň, tak bude to neodborné a toto nám určite zase netreba. Osobne by som tomu neuveril, pretože mám predstavivosť, čo to všetko obnáša ak niekomu na tom skutočne záleží. Toto je mravenčia práca, ktorej opakujem sa musia venovať odborníci. Samotní mnohí poslanci tomu nerozumejú a ani nemôžu. Nech sa na mňa neurazia. Za 30 rokov môjho sledovania a komentovania ich reakcií na mnohé kauzy, postojov a ich riešení v branno-bezpečnostnom výbore mi stačilo, aby som si vytvoril názor. Človek žasne, čo ľudia zvolia a preto sme aj tam, kde sme.

Súhlasíte s vyjadrením ministerky že jej demisia by bola zbabelosť alebo nie? Prečo?

Ja sa nehlásim k tým, ktorí s krvavými očami kričia upáliť. Vždy som sa na problém snažil pozerať z viacerých uhlov pohľadu a objektívne ho aj posúdiť. Ak nedostanem odpovede na všetky otázky, ktoré by som ako občan mal, tak nemám problém vyzvať prostredníctvom médií, ktoré ma k rozhovorom oslovujú, aby odišla. Už som to viackrát povedal, pani Kolíková nech sa obklopí odborníkmi, pretože keby ich mala, vyzerala by celá komunikácia k tejto mimoriadne citlivej téme inak. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje mnoho kvalitných odborníkov, a určite i takí, ktorí majú prehľad o prostredí vo všetkých objektoch ZVJS a nepoznajú len jedno miesto, ako je Leopoldov. Pri ministrovi musí byť veľmi sčítaný, odborne podkutý a dynamický človek, ktorý keď jej niečo pripraví, musí to mať hlavu aj pätu. Inak je potom prax taká, že ministrov menia a takýto pri nich, ktorí sa svojim spôsobom zaslúžili o ich odchod naďalej prežívajú. Vždy sa to prejaví vtedy, keď vznikne problém a tlak verejnosti je neodvrátiteľný.

Na čo by sa mala komisia podľa Vás zamerať?

Na všetko, čo je pre objasnenie úmrtia bývalého prezidenta Policajného zboru dôležité. Žiadna povrchnosť, žiadne zľutovanie nad pochybeniami kompetentných. Musia to byť odborníci majúci analytické myslenie, predstavivosť, vedia si pospájať súvislosti života Milana Lučanského, jeho zásluhy a zároveň nenávisť za to že zrealizoval pár prípadov osôb nebezpečných pre spoločnosť. Jeho postavenie a knižnicu ktorú v hlave nosil a veľmi veľa vedel. Je potrebné brať do úvahy, že mnoho supov s nečistým svedomím ťažko spávalo a táto nervozita urýchľuje procesy. Takto si predstavujem činnosť členov komisie a k ním pár odborníkov, ktorí pedantne a s veľkou precíznosťou zdokumentujú spätne posledné miesta Milana Lučanského. Neviem na čo sa čakalo.

Dôsledná obhliadka miesta činu mala byť dôsledne vykonaná ihneď. Už poslucháč prvého ročníka Policajnej akadémie vie, že slúži na vyhľadanie a zaistenie všetkých stôp, ktoré po vyhodnotení slúžia ako dôkazný materiál. Zdokumentovanie trasologických stôp, vecných stôp a akýchkoľvek predmetov,  ktoré mohli mať súvislosť s jeho úmrtím, DNA stopy, izolácie nukleových kyselín v krvi, telesných tekutín tam kde byť nemajú, vlasov, kože a podobne. No a samozrejme technické analýzy, záznamy z kamier a výpovede všetkým zainteresovaných a aj prípadných nezainteresovaných z daného prostredia. To nie je zisťovanie na týždeň. Ak sa toto neurobí zodpovedne, môže byť v komisii aj 150 poslancov vezúcich sa v troch autobusoch do Prešova, nesplní to účel a toto sa nesmie stať.   

Vzhľadom na to čo sa spustilo vo verejnosti a na sociálnych sieťach v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského, by mal podľa mňa štát aj viac komunikovať s príbuznými a konzultovať s nimi prípadné doplnenie osoby do komisie, ktorej oni dôverujú.

- Reklama -