Fiačan: Znížime dĺžku konaní pred Ústavným súdom a tiež zvýšime počet vybavených konaní

1
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan počas zasadnutia 18. schôdze parlamentu 3. decembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR

Cieľom v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu (ÚS) SR v novom roku je podľa jeho predsedu Ivana Fiačana zvýšenie počtu vybavených podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum súdu. Zámerom je tiež zjednocovanie judikatúry, skvalitňovanie odôvodnení a štruktúrovanie rozhodnutí tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľné pre účastníkov konaní i širokú verejnosť.

“Komunikácia s verejnosťou týkajúca sa rozhodovacej činnosti je dobre nastavená, budeme v nej naďalej pokračovať transparentne a otvorene, a to prostredníctvom tlačových správ, tlačových brífingov po zasadnutiach pléna Ústavného súdu SR a tlačových besied,” uviedol ďalej Fiačan pre TASR.

Ambíciou podľa neho je, aby bol ÚS moderným a otvoreným európskym ústavným súdom, dôveryhodným nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a ochrancom ľudských práv a základných slobôd, rešpektovaným orgánmi verejnej moci i účastníkmi konaní. “Tak, ako je pre nás referenčným súdom Spolkový ústavný súd Nemecka alebo Ústavný súd Českej republiky, aj my máme ambíciu byť inšpiráciou pre okolité krajiny. Radi by sme posunuli súd vpred z hľadiska organizačnej stránky a aj rozhodovacej činnosti,” skonštatoval. Naplánovaný je ďalší rozvoj elektronizácie konania, napríklad sprístupnenie elektronického súdneho spisu aj účastníkom konania tak, ako je to na všeobecných súdoch, elektronické podania, sťažnosti či formuláre, zabezpečenie prepojenia so všeobecnými súdmi pre lepšiu komunikáciu či modernizácia informačného systému ÚS.

“Takéto zmeny by mohli mať vplyv na zníženie priemernej dĺžky konaní pred Ústavným súdom SR a mohli by zvýšiť komfort poskytovania informácií širokej verejnosti, najmä účastníkom konaní pred ústavným súdom a ich právnym zástupcom,” uviedol predseda ÚS.

- Reklama -

1 komentár

Comments are closed.