Príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej po vymenovaní generálneho prokurátora Maroša Žilinku

0
generálny prokurátor Maroš Žilinka počas svojho vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (Foto: TASR)

Vážená pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, vážená pani prvá námestníčka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vážený pán generálny prokurátor, dámy a páni,

      veľmi si želám, aby dnešný deň bol pamätný. Aby sme si ho pamätali ako prvý deň, o ktorom raz historici napíšu, že sa ním začala nová éra vo fungovaní prokuratúry.

      Vážený pán Žilinka, túto nádej spájame s vami a s vašim pôsobením vo funkcii generálneho prokurátora Slovenskej republiky. V tejto chvíli, bezprostredne po vašom vymenovaní, považujem za príhodné, aby sme si pripomenuli, v akom stave prokuratúru preberáte a čo od vás verejnosť očakáva.   

  Od polovice deväťdesiatych rokov, keď sa prokuratúra sformovala ako orgán v samostatnom štáte, pôsobila ako monokratická a pomerne uzavretá inštitúcia. Ako ustanovizeň, ktorá v niektorých prípadoch fungovala ako štát v štáte. Dôsledky tejto uzavretosti vidíme aj dnes. Očistec, Judáš, Božie mlyny, nie sú len v diskusii bežne používané biblické motívy, ale aj názvy policajných akcií, po ktorých okrem sudcov a policajtov končia vo väzbe tiež predstavitelia prokuratúry.  

   Hoci prokuratúra mala garantovať, že zákon bude platiť rovnako pre každého, v tejto svojej úlohe často zlyhávala. Dlhé roky sa tu zákon uplatňoval inak voči bežným ľuďom a inak voči vplyvným osobám, ktorým sa vďaka svojmu postaveniu a konexiám dostávalo špeciálneho prístupu. Pretože tam, kde niet žalobcu, niet ani sudcu, exponenti moci a ich klienti boli spoľahlivo chránení pred následkami svojich činov. Táto éra sa nielenže musí skončiť, ale musí sa skončiť do dôsledkov, aby sa  nikdy nemohla zopakovať.

      Vážený pán generálny prokurátor,
      ešte ako uchádzač o kandidatúru ste vyhlásili, že došlo k personálnemu zaplieneniu prokuratúry. A dodali ste, že aj voči prokurátorovi, ktorý nie je hoden prokurátorského talára, je potrebné vždy postupovať v zmysle zákona. Toto vaše stanovisko plne podporujem. Tak ako je nevyhnutné vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí zlyhali,  je rovnako nevyhnutné, aby sa to dialo zákonným a spravodlivým spôsobom. Cieľom teda musí byť ozdravenie prokuratúry. Lenže ani ním sa vaša misia nevyčerpáva. 

     Doterajší systém, aký panuje na prokuratúre, ste charakterizovali slovami, že je to kultúra pohody a bezpečia, ktorá má za následok, že sa na prokuratúre rozšírila ignorancia, nevšímavosť a formalizmus bez väčšieho osobného nasadenia. Je na vás, aby dnešná prevládajúca kultúra, či skôr prvky inštitucionálnej nekultúrnosti, z ustanovizne, ktorú budete viesť, čo najskôr zmizla.


      Zdrojom a príčinou mnohých problémov bola uzavretosť prokuratúry. Preto právom očakávame, že sa po takmer desiatich rokoch vrátite k tomu, čo ste sa pokúsili zmeniť v čase, keď ste pôsobili na ministerstve vnútra. Využite všetky možnosti, ktoré vám nové postavenie dáva, na presadenie inštitucionálnej otvorenosti prokuratúry a vystavte ju v primeranej miere verejnej kontrole. Verím, že tentoraz sa vám prípadný vnútorný odpor prostredia podarí prekonať. 

Na uskutočnenie týchto cieľov potrebujete spolupracovať s odborne zdatnými, morálne pevnými a odvážnymi kolegami. Som presvedčená, že takýto ľudia v dostatočnom počte  pracujú aj v slovenskej prokuratúre. Môžete sa oprieť o kolegov, ktorí sú nielen odborníci, ale disponujú aj vnútornou slobodou a osobnou integritou. Ak sa má prokuratúra emancipovať, už nikdy by nemala byť taká závislá od silných, ale predovšetkým slabých stránok svojho najvyššieho predstaviteľa, ako to bolo v minulosti. Skvelou vizitkou vašej práce bude, ak počas vášho pôsobenia sebavedomie prokurátorov, konajúcich striktne v duchu ústavy a zákonov, vzrastie do takej miery, že budú klásť odpor prejavom akéhokoľvek individuálneho zlyhania, nech už by sa ho dopustil ktorýkoľvek predstaviteľ prokurátorského stavu.      

V súvislosti s témou, ktorá sa objavila pri vašou vypočutí v parlamentnom výbore  a rezonovala aj po ňom, chcem ešte spomenúť užitočnú zásadu: Je dôležité, aby prokurátor nielen bol nestranný a nepodliehal vplyvom okolia, ale aby sa takým aj javil. Očakávame, že ako generálny prokurátor budete tejto zásade bez výnimiek verný.

      Na záver mi dovoľte, aby som vám ešte raz úprimne zablahoželala k vymenovaniu do významnej funkcie. Želám vám veľa síl, odvahy a správne rozhodnutia na všetkých hodnotových križovatkách. Zároveň vám želám, aby sa dnešným dňom začala písať nielen nová, ale aj lepšia kapitola  v dejinách slovenskej prokuratúry.

- Reklama -