Obmedzenia pohybu v Schengene musia byť iba dočasné, zhodujú sa poslanci EP

0
Europarlament, ilustračná snímka. Foto: TASR

Obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci EÚ by malo zostať aj počas pandémie koronavírusu iba výnimkou. Zhodli sa na tom v utorok poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli.

Nelegislatívne uznesenie – za ktoré hlasovalo 619 poslancov, 45 bolo proti a 28 sa zdržalo hlasovania – upozornilo na dôležitosť urýchleného návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na jeho vnútorných hraniciach. Podľa poslancov schengenské pravidlá a legislatívu je potrebné dodržiavať aj počas prebiehajúcej pandémie.

Poslanci vyzvali na väčšiu flexibilitu pri zavádzaní obmedzujúcich opatrení, ktoré by podľa ich nich mohli byť prijímané aj na regionálnej či miestnej úrovni, a tiež na lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci EÚ. Ich výzva sa týka aj prípravy pohotovostných plánov, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa z dočasných hraničných kontrol stávali dlhodobé previerky.

Uznesenie poukázalo na negatívne dôsledky uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na občanov v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, ako aj na študentov a páry žijúce v susedných členských štátoch. Podľa europoslancov opatrenia obmedzujúce voľný pohyb by mali zostať výnimkou a v budúcnosti by ich mali nahradiť cielené opatrenia, ktoré budú v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie. Podľa ich názoru by sa obmedzenia nemali vzťahovať na ľudí žijúcich v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov za predpokladu, že tieto osoby budú dodržiavať úradmi navrhované odporúčania a opatrenia proti šíreniu nákazy.

EP upozornil, že Európska komisia a vlády členských štátov by mali zintenzívniť úsilie zamerané na lepšiu koordináciu spoločnej európskej reakcie voči pandémii nového typu koronavírusu. Týkať by sa to malo najmä karanténnych pravidiel, vyhľadávania kontaktov nakazených osôb, stratégií testovania a vzájomného uznávania testov, ako aj dočasného obmedzenia ciest turistov z tretích krajín do EÚ.

Uznesenie zároveň požaduje kompatibilitu rôznych mobilných aplikácií na vyhľadávanie kontaktov a vyzýva na zaistenie lepšieho prístupu k spoľahlivým a aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných opatreniach v jednotlivých štátoch Únie.

Poslanci cez uznesenie pripomenuli, že stratégia o budúcnosti schengenského priestoru je jednou z kľúčových iniciatív eurokomisie na rok 2021 a zdôraznili, že doplnenie schengenského priestoru o zostávajúce členské krajiny EÚ je nevyhnutnou podmienkou zaistenia rovnakých výhod v oblasti voľného pohybu pre všetkých občanov Únie. Vstup do Schengenu pre Bulharsko a Rumunsko už niekoľko rokov blokuje Rada EÚ (členské štáty). Technické podmienky na vstup medzičasom spĺňa aj Chorvátsko.