SZČO a zamestnávatelia s odloženým poistným uhradili Sociálnej poisťovni už polovicu záväzkov

0
Ilustračná snímka. Sociálna poisťovňa. Foto: TASR

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného uhradili Sociálnej poisťovni (SP) už polovicu svojich záväzkov. Vláda v boji s pandémiou nového koronavírusu rozhodla okrem iného aj o tom, že zamestnávatelia a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, mohli počas prvej vlny požiadať o odklad splatenia poistného za mesiace marec, máj, jún a júl 2020.

Viac ako polovicu dlžného poistného už títo zamestnávatelia a SZČO uhradili. O odklad zaplatenia poistného za tieto mesiace požiadalo spolu 24.202 odvádzateľov poistného, z toho 11.193 SZČO a 13.009 zamestnávateľov. Títo požiadali o odklad zaplatenia poistného v celkovej výške 53,821 milióna eur, pričom SP už eviduje úhrady vo výške 27,352 milióna eur.

Predĺžená splatnosť poistného pritom platí do konca tohto roka, čo znamená, že do 31. decembra 2020 musia títo odvádzatelia ešte uhradiť zostávajúcich 26,469 milióna eur.

„Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné do 31. decembra 2020, teda včas a v správnej výške, SP im nepredpíše penále. Ak tak nespravia, SP im toto penále predpíše a pokiaľ čerpali niektorú z dávok nemocenského poistenia v danom období, keď mali povolenú splatnosť, tak tieto dávky budú musieť vrátiť,” upozornila poisťovňa.

- Reklama -