Kollár: Som primátor, mám 53 otázok a ešte ma nikto pre testovanie nekontaktoval

0
poslanec NR SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (Foto: TASR)

Primátor Hlohovca, poslanec NR SR Miroslav Kollár (Za ľudí) informuje na sociálnej sieti, že čas do testovania sa kráti, ale nikto ho ešte ako primátora nekontaktoval. Zverejnil aj 53 otázok, na ktoré potrebuje pre zabezpečenie akcie odpovede. Tu je jeho status aj s otázkami .

Je streda ráno. t -9. Zatiaľ ma nikto pre plošné testovanie na COVID-19 nekontaktoval. Som primátor okresného mesta, ktoré má – rovnako ako ďalších 141 miest asi 2 800 obcí – poskytnúť súčinnosť pri tejto najväčšej logistickej operácii v dejinách moderného Slovenska.

SME PRIPRAVENÍ POMÔCŤ, ALE ČAS SA KRÁTI.

Máme len sprostredkované informácie – z premiérových tlačoviek, z webu ministerstva obrany, od iných primátorov, ktorí už stretnutia s armádou absolvovali, akurát informácie poskytnuté v pondelok nesedia celkom s informáciami poskytnutými v utorok.Preto čakáme na toho „nášho“ plukovníka. Nech spustíme akciu na základe naozaj relevantných pokynov. Verím, že dostaneme odpovede na všetky naše otázky, ktoré sme dali dokopy s kolegami primátormi a ktoré súvisia s organizovaním takejto rozsiahlej akcie. Som o tom presvedčený, pretože tieto otázky dostáva velenie celej operácie od nás priebežne.

OPAKUJEM – SME PRIPRAVENÍ POMÔCŤ, ALE ČAS SA KRÁTI.

To len ak by mal niekto ambíciu vyhovárať sa na samosprávy.A teraz tie otázky (iste, nie sú všetky a kompletné):

PRIESTORY

1. Testovacie miestnosti (interiér/exteriér) – koľko, aký typ, podmienky na minimálnu rozlohu? Ich materiálne a technické zabezpečenie detailne, Hygienické opatrenia a prostriedky na hygienické a protiepidemické zabezpečenie, detailne s určením, kto ich zabezpečuje?

2. Testovacie miestnosti – aké bude technické vybavenie na spracovanie údajov? Prístup k internetu, telefonické linky kto zabezpečuje?

3. Aké budú režimové opatrenia v miestnostiach? Vetranie, dezinfekcia kontaktných plôch?

4. Výber miestností – záväzný spôsob podľa 180/2014?

5. V priestoroch, kde máme viacero volebných miestností, bude tam viacero odberných miest? Alebo to bude jedno miesto so všetkými obyvateľmi, ktorí spadajú do danej oblasti?

6. Ako zabezpečiť urýchlené schválenie nehnuteľností určených ako karanténne strediská a ich vybavenie – ochrana, ostraha – ide hlavne o rómske osady, kde domáca karanténa v súčasných podmienkach by bola absolútne neefektívna.

7. Logistický plán zásobovania vybavením, ktoré zabezpečuje štát

8. Ako sa má nakladať s kontaminovaným odpadom?

9. Kto bude zodpovedný za likvidáciu bio odpadu?

10. Ako bude zabezpečená dezinfekcia priestorov po skončení testovania, aby sa dali hneď na druhý deň využívať spravidla na výučbu?

PROCES

11. Zoznam testovaných a zber údajov, akých dát konkrétne pre posúdenie splnenia podmienok GDPR?

12. Keďže sa menia okrsky (zmenšuje sa počet), ako rýchlo vieme prerobiť zoznamy „voličov“?

13. Presné rozdelenie úloh skupiny?

14. Informácie o organizácii a kompetenciách osôb v testovacej miestnosti

15. Určenie koordinátora s riadiacou/výkonnou právomocou pre organizáciu v jednotlivých obvodoch

16. Kto a ako má informovať obyvateľov o čase, na ktorý sa má konkrétny človek dostaviť?

17. Čo s ľuďmi bez trvalého pobytu, resp. s trvalým pobytom na meste? Ako ich informovať?

18. Podmienky vstupu do miestností – rúška, rukavice – vzhľadom na riziká? (meranie teploty? germicídny žiarič?)

19. Detailný proces postupu testovania – vrátane časového rámca, priestorových nárokov, časové intervaly, oznamovanie výsledkov?

20. Presný čas testovania, časový rozsah v jednotlivých dňoch?

21. Ako bude regulovaný vstup testovaných do priestorov/budov tak, aby sa predchádzalo prípadnému šíreniu nákazy, zároveň aby sa časovo stihlo otestovať veľké množstvo ľudí? Kto to bude zabezpečovať?

22. Kde budú testovaní čakať na výsledok?

23. Aké budú požiadavky na rozptylovú zónu po otestovaní pri čakaní na výsledok?

24. Oznamovanie výsledkov – čakám fyzicky alebo následne doručený, aká je forma, čas, ďalšie kroky pozitívneho?

25. Kto bude vybavovať pozitívne otestovaných – odovzdávať výsledok testovania? Naši zamestnanci?

26. Nariadenie karantény? Forma?

27. Zabezpečenie testovania imobilných, onkopacientov, ľudí s ochorení imunity?

28. Budú aj mobilné odbery pre ľudí, ktorí sa nemôžu dostaviť na miesto odberu? Kde sa majú títo ľudia hlásiť, že sa nevedia dostaviť na miesto odberu?

29. Čo s ľuďmi, ktorí nemajú v meste trvalý pobyt? A tiež: Čo s obyvateľmi, ktorí sa chcú testovať v inom okrsku, ako v tom, ktorý je pre nich príslušný podľa trvalého pobytu? Môžu sa teda osoby testovať aj mimo miesta trvalého pobytu? Ako budeme vedieť, keď nejakú osobu v našom zozname budeme mať ako neotestovanú či nebola testovaná inde? Máme to potom hlásiť na odberové miesto, kde má dotyčný človek trvalé bydlisko? Alebo sa budú testované osoby rovno vyznačovať v nejakej centrálne databáze?

30. Špecifická organizácia zabezpečenia testovania osád a určovanie karanténnych centier pre osady.

31. Aká forma testovania má prebiehať v DSS a ZPS?

32. Ako bude testovaná ohrozená skupina obyvateľov:a. onkologickí pacienti so zníženou imunitou, b. ŤZP – S, ktorí sa nemôžu dostaviť na testovacie miesto, c. obyvatelia pripútaní na lôžko, t. j. obyvatelia, ktorým sa počas volieb nosí urna priamo do bytu.

33. Čo reálne ďalej s bezdomovcami, ktorí nemajú kde bývať a budú mať pozitívny test?

ĽUDIA

34. Plánuje štát zapojiť do celoplošného testovania aj civilnú ochranu s jednotlivými zložkami a technickým vybavením?

35. Počet pracovníkov zo samosprávy – charakter pôsobenia, ich ochrana? (presné úlohy ktoré budú vykonávať)

36. Odmeňovanie ľudí – štátny mechanizmus? Motivácia zamestnancov? Kompenzácia?

37. Ako nariadiť účasť zamestnancom? Vykonávajú v pracovnom pomere? Nároky zo Zákonníka práce?

38. Ako nakladať s možným odmietnutím zamestnanca zúčastniť sa na testovaní?

39. Budú definované podmienky účasti zástupcov obce? – kritériá vek, zdravotný stav?

40. Budú určení zamestnanci obce/mesta epidemiologicky preškolení, resp. akým spôsobom bude riešená ich ochrana?

41. Nemôže sa preferovať realizovanie testov v exteriéri so zabezpečením ohrievačov? Ako sa bude riešiť stravovanie a toaleta pri práci v potrebných ochranných pracovných odevoch, budú ľudia v zmenách? Ako často sa budú meniť ochranné pracovné odevy?

42. Ako bude zabezpečená ochrana pracovníkov, ktorí budú asistovať pri testovaní? Kto túto ochranu zabezpečí? V akom množstve? Budú následne pracovníci pre istotu v karanténe?

43. Kto za nich bude niesť právnu zodpovednosť – napríklad v prípade, že sa nakazia počas výkonu tejto práce a budú si uplatňovať škodu?

44. A čo so zamestnancami samosprávy, ktorí sa testovania zúčastnia, po jeho skončení – budú doma v karanténe, ak sa čo len u jedného zistí pozitívny test?

45. Čo s malými obcami, ktoré nemajú potrebný počet administratívnych pracovníkov – sú takých stovky?

46. Čo ak nezabezpečíme dostatočný počet ľudí?

47. Čo so zamestnancami, ktorí budú na testovaní? Majú prísť po dvoch-troch 12- a viachodinových službách do práce? Ostatní ľudia sa ich budú báť, lebo sa mohli nakaziť…

48. Čo keď to dobrovoľníci za hodinu zabalia, lebo ich to nebude baviť?

49. Dobrovoľníci – s kým budú zazmluvnení? Na ich ochranu, napríklad pre prípad, že počas testovania ochorejú atď.?

LAST BUT NOT LEAST – FINANCIE

50. Náhrada nákladov na zabezpečenie mestom?

51. Budú určené maximálne finančné limity pre refundáciu? Čo je možné žiadať refundovať?

52. Pre neplánované výdavky samosprávy, či je možné po vyčíslení nákladov preddavkové financovanie zo strany štátu?

53. Aké budú oprávnené výdavky pre úhradu samosprávam v tejto súvislosti?

Atď.

Len pripomínam. Máme t -9.

- Reklama -