Ambulantní psychiatri vlani vyšetrili takmer 394.000 pacientov, dlhodobo rastúcim trendom sú poruchy autistického spektra

0
Foto: GDJ, Pixabay

Ambulantní psychiatri vlani vyšetrili celkovo 393.920 pacientov, z toho 228.049 žien a 165.871 mužov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 2,6 percenta. Vyplýva to z najnovšej štatistiky venovanej duševnému zdraviu obyvateľov Slovenska, ktorú na svojom webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

V psychiatrických ambulanciách sa v roku 2019 uskutočnilo viac ako 1,87 milióna vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou, čo predstavuje nárast o 1,4 percenta oproti predchádzajúcemu roku. V minulom roku pacienti vyhľadali psychiatrické ambulancie najmä z dôvodu afektívnych porúch. Najčastejším dôvodom na hospitalizáciu bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu. Nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré sa týkali 25,5 percenta osôb. Organické duševné poruchy vrátane symptomatických tvorili 19,2 percenta zo všetkých vyšetrených osôb. Pri všetkých troch uvedených skupinách diagnóz prevažovali ženy oproti mužom.

Muži viac ako trojnásobne dominovali pri poruchách psychického vývinu a poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok a takmer dvojnásobne pri poruchách správania a emočných poruchách so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania.

Najvyšší počet hospitalizácií podľa trvalého bydliska pacienta bol v Košickom kraji. Najvyšší počet pacientov so stanovenou diagnózou evidovali ambulancie v Banskobystrickom kraji. Počet pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou prvýkrát v živote klesol o 2,2 percenta oproti roku 2018, išlo o 68.839 pacientov. Najčastejšie boli v 29,3 percenta prípadov diagnostikované neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy.

Dlhodobo narastajúcim trendom sú podľa štatistík NCZI poruchy psychického vývinu, kam sa zaraďujú aj poruchy autistického spektra. V ambulantných zariadeniach sa v roku 2019 novodiagnostikovalo 1447 prípadov s prevahou mužov.

Skupina diagnóz poruchy príjmu potravy sa vlani novodiagnostikovala v 333 prípadoch. Išlo o 292 žien a 41 mužov. Medzi novodiagnostikovanými ženami bola najzastúpenejšia veková skupina od 15 do 19 rokov, čo predstavuje 33,2 percenta prípadov, ďalej skupina od 20 do 29 rokov (25 percent prípadov) a pacientky mladšie ako 14 rokov tvorili 23,9 percenta prípadov. Medzi mužmi prevládala veková kategória chlapcov do 14 rokov (46,3 percenta prípadov) a skupina od 20 do 29 rokov (19,5 percenta prípadov).  

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu