Na programe vlády SR veľká reforma súdnictva aj možný núdzový stav

0
Rokovanie vlády SR. Foto: TASR

Vyhlásenie núdzového stavu, ale aj veľká reforma súdnictva z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) by mali byť zahrnuté v programe stredajšieho rokovania vlády.

Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Reforma súdnictva sa má dotknúť Súdnej rady, návrh rieši aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR. Právna norma má upraviť výber sudcov Ústavného súdu, zrušiť rozhodcovskú imunitu sudcov. Ak by právna norma prešla, na vzatie do väzby sudcu by už nebol potrebný súhlas Ústavného súdu. Návrh hovorí aj o preverovaní majetku sudcov a sudcovskej spôsobilosti. Inštitút prípravy justičného čakateľa by mal podľa návrhu nahradiť nový inštitút – odborná justičná stáž. Upraviť by sa malo aj odmeňovanie sudcov. Reforma justície si vyžaduje aj ústavné zmeny.

Kabinet bude rokovať aj o dvoch legislatívnych zmenách týkajúcich sa zdravotných poisťovní. Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje zmeny v prerozdeľovacom mechanizme poistného medzi poisťovňami. Cieľom podľa rezortu je, aby každá mala dostatok zdrojov aj na liečbu ťažko chorých poistencov. Má sa preto zaviesť takzvané ex-post prerozdelenie. Zdravotné poisťovne majú zároveň v prípade zisku použiť v budúcnosti viac zdrojov na tvorbu rezervného fondu. Ministerstvo to zdôvodňuje potrebou dostatočných rezerv.

Doplatky za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva by sa mali zrušiť. Dotknúť by sa to malo ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia majú byť refundované zo štátneho rozpočtu. Zmeny predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo zdravotníctva SR.

Výpočet týkajúci sa kvót pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií by sa mal zmeniť, podiel sa má po novom rátať z času vysielania medzi 6.00 a 24.00 h. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii a zmene ďalších zákonov, ktorú predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo kultúry SR. Ďalšie zmeny majú zjednodušiť vysielanie reklamy a sponzoringu, rovnako sa má upraviť licenčné konanie.

- Reklama -