Vlani sa na Slovensku zvýšil počet mužov, ktorí poberali materské

0
Ilustračná snímka. Foto: marcinjozwiak, Pixabay

Na Slovensku postupne rastie počet mužov, ktorí poberajú materské. Zatiaľ čo v roku 2018 priemerne poberalo túto dávku 12.836 mužov, vlani sa ich počet vyšplhal na 18.002, čo predstavuje nárast o 40,2 %. V prípade žien poberalo vlani túto dávku 64.058 osôb, čo predstavuje nárast o 724. Vyplýva to zo Súhrnnej správy o rodovej rovnosti za minulý rok, ktorú už schválila vláda.

Rodičovská dovolenka je podľa rezortu práce nástroj rodinnej politiky, ktorý umožňuje obidvom rodičom podieľať sa na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej dovolenky. Môže prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu neplatenej práce v domácnosti medzi rodičmi a k odstráneniu prípadných nerovností v miere ich participácie na trhu práce. Vlani zamestnanosť mužov vo veku 20 až 64 rokov dosiahla 80 %, zamestnanosť žien v tej istej vekovej klasifikácii bola však na úrovni 67 %.

Materské a rodičovské dovolenky sú spojené aj s dlhodobo nižšími príjmami a môžu viesť tiež k nižším dôchodkom. “Počas materskej a rodičovskej dovolenky ženám nezostáva priestor pre profesionálny rozvoj, zároveň im v dôsledku materských a rodičovských dovoleniek môže pripadnúť väčšia miera zodpovednosti za rodinu a domácnosť aj po nástupe do práce,” konštatuje sa v správe.

Platená a neplatená práca pre ženy znamená dvojité bremeno, ktoré je dlhodobou prekážkou pre kariérny rast. “Matky sa môžu rozhodnúť pre prácu, v ktorej dokážu skĺbiť zamestnanie s rodinnými povinnosťami, napríklad vo verejnom sektore. Takáto práca však môže byt spojená s nižšími príjmami,” uvádza správa.

Jedným z riešení týchto nerovností sú materské dovolenky pre otcov. Zavádzať ich začali škandinávske krajiny v 90. rokoch s cieľom zlepšiť pozíciu žien na trhu práce. “Zároveň takéto opatrenia umožňuje otcom tráviť čas s deťmi, čo prispieva k rovnosti žien a mužov. Tieto politiky zároveň môžu viesť aj k dlhodobo rovnomernejšej deľbe starostlivosti aj o domácnosť. Skorší nástup matiek do práce zvýši zamestnanosť žien a spolu s rovnomernejšou deľbou neplatenej práce môže prispieť k zmenšeniu priepasti medzi ženami a mužmi v odmeňovaní,” konštatuje správa o rodovej rovnosti.

Pozitívnou správou preto je, že počet poberateľov materského v prípade mužov postupne rastie. Podiel mužov na celkovom počte poberateľov tejto dávky vzrástol z približne 16,9 % na 21,9 % v minulom roku.

Priemerná suma materského predstavovala v minulom roku u mužov 891,3 eura, pričom je približne o 32 % vyššia ako priemerná suma u žien a ovplyvnila aj výrazný nárast celkovej priemernej sumy vyplácaného materského. Priemerná výška dávky v roku 2019 bola 722,75 eura.

V roku 2019 bol rodičovský príspevok poskytnutý priemerne 138.706 poberateľom mesačne, čo je oproti roku 2018 pokles v priemernom mesačnom počte o 839 poberateľov. Vlani bol priemerný mesačný počet poberateľov tohto príspevku na dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, približne 8864. Muži tvorili v roku 2019 priemerne 2,6 % všetkých poberateľov (3830) a ich podiel sa mierne zvýšil. V roku 2019 bolo na rodičovský príspevok vyplatených spolu 377,3 milióna eura, medziročne suma vzrástla o 2,4 %.

Príspevok pri narodení dieťaťa bol vlani poskytnutý 53.958 ľuďom na 54.645 detí, čo je o 752 poberateľov a 819 detí menej ako v roku 2018. Celkovo na tento príspevok bolo vynaložených 43,4 milióna eur, čo je o 1,40 % menej.

Rezort v správe konštatuje, že v posledných rokoch nastalo na Slovensku niekoľko zmien, ktoré zvyšujú motiváciu otcov stráviť niekoľko týždňov s novonarodeným dieťaťom. Od roku 2019 môžu ísť na materskú obaja rodičia súčasne, ak majú viac než jedno dieťa vo veku do troch rokov.

- Reklama -