Humenné: Mesto použije štátnu pomoc na následky povodne i investičné akcie

0
Humenné, záplavy (Foto: facebook Humenné)

Štátnu návratnú finančnú výpomoc, ktorá má samosprávam zmierniť dôsledky výpadkov podielových daní, použije mesto Humenné na sanáciu havarijného stavu ulíc najviac postihnutých nedávnou povodňou a tiež na financovanie niekoľkých investičných akcií. Potvrdil to Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Prijatie štátnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 760 766 eur schválili humenskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí 26. augusta.

„Radnica chce z týchto zdrojov prioritne financovať predpripravené akcie,” uviedol Škuba, pričom poukázal na podmienku použitia štátnej finančnej výpomoci do konca roka vrátane povinnosti mať do rovnakého času uhradené i všetky súvisiace faktúry.

Podľa jeho slov si financovanie sanácie havarijného stavu na uliciach Gaštanová a v lokalite Kudlovce, ktoré boli najviac postihnuté povodňou po prívalových dažďoch z 18. augusta, vyžiada takmer 182 000 eur. Vyššiu sumu, 200 000 eur, má stáť rekonštrukcia strechy mestského úradu, rovnakú sumu plánuje samospráva investovať do opráv a údržby ciest, chodníkov a parkovacích plôch. Investičnou akciou s rozpočtom nad 100 000 eur je i výstavba oporného múru na Sadovej ulici. Zvyšnú sumu plánuje mesto rozdeliť medzi financovanie strechy na materskej škole na Třebíčskej ulici a odbočovacieho pruhu na Komenského ulici.

- Reklama -