Summit EÚ: Lídri už rokujú o konkrétnych miliardách určených na obnovu Európy

0
Zľava holandský premiér Mark Rutte, predseda Európskej rady Charles Michel a francúzsky prezident Emmanuel Macron diskutujú počas rokovania lídrov EÚ v Bruseli v pondelok 20. júla 2020. (Foto: TASR/AP)

Posledný pracovný návrh, ktorý po štvordňových rokovaniach lídrov EÚ na rozpočtovom summite v Bruseli predstavil predseda Európskej rady Charles Michel, uvádza finančné položky určené pre jednotlivé programy a politiky EÚ.

Všetky záväzky týkajúce sa finančnej pomoci cez jednorazový nástroj EÚ budúcej generácie (NGEU) musia byť známe do konca roka 2023 a samotné platby vykonané do konca roka 2026.

Michelov posledný návrh znamená, že NGEU bude vo výške 750 miliárd eur, pričom na nevratné granty by malo ísť 390 miliárd eur a na výhodné pôžičky pre členské štáty suma 360 miliárd eur.

Peniaze cez ozdravný fond by mali byť prerozdelené nasledovne:
      – Mechanizmus na obnovu a odolnosť (RRF): 672,5 milirady eur, z toho 312,5 miliardy v grantoch a 360 miliárd v pôžičkách;
      –  iniciatíva REACT-EU na podporu politiky súdržnosti: 47,5 miliardy eur;
      – vedecký program Horizont Europe: 5 miliárd eur;
      – investičný program InvestEU: 2,1 miliardy eur;
      – rozvoj vidieka: 7,5 miliardy eur;
      – Fond pre spravodlivý prechod (JTF): 10 miliárd eur;
      – nástroj rescEU: 1,9 miliardy eur;
      – nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI): 3,5 miliardy eur.

Tento návrh znamená polovičné škrty v oblasti rozvoja vidieka, keď Európska komisia pôvodne navrhla 15 miliárd eur na projekty, ktoré mali farmárom pomôcť pri ekologizácii ich sektoru, konkrétne pri znižovaní používania pesticídov a rozvoji organického poľnohospodárstva.

Michelov návrh spresňuje, že 70 percent nevratných grantov vyčlenených cez mechanizmus RRF musí byť použitých v rokoch 2021 a 2022, lebo ide o nástroj rýchlej reakcie na stav po pandémii nového koronavírusu, a zvyšných 30 percent tejto sumy musia členovia EÚ použiť v roku 2023. Prípadné predfinancovanie ozdravných projektov bude možné už v roku 2021 ale len do výšky 10 percent. Alokačné kľúče na prerozdelenie grantov v rokoch 2021 – 2022 by mali rešpektovať metodiku, ktorú stanovila Európska komisia, na rok 2023 sa určia niektoré nové kritériá a ich konkrétna číselná podoba bude vypočítaná v júni 2022.

Úlohou členských krajín bude pripraviť národné plány na obnovu a odolnosť na obdobie rokov 2021 – 2023 s tým, že v roku 2022 budú tieto plány nanovo preskúmané a podľa potreby upravené pre udelenie platieb určených na rok 2023. Komisia má povinnosť preskúmať národné plány do dvoch mesiacov od ich prijatia, pričom preskúma, či tieto plány sú v súlade s kritériami hospodárskeho rastu, vytvárania nových pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti. Exekutíva EÚ bude za pozitívne považovať ak národné plány budú v znamení cieľov prechodu na digitalizáciu a zelené hospodárstvo.

Všetky národné plány na obnovu a odolnosť, nevyhnutné pre vyplatenie miliardových grantov cez nástroj NGEU, budú musieť byť schválené kvalifikovanou väčšinou členských krajín v Rade EÚ, pričom eurokomisia požiada ministrov financií EÚ (Ecofin) o posudok, či tieto plány spĺňajú hlavné body a ciele európskeho plánu obnovy.
      

- Reklama -