Mazák chce prinavrátiť dôveru v súdnictvo

0
člen a kandidát na predsedu Súdnej rady SR Ján Mazák počas 9. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave 29. júna 2020 (Foto: TASR)

Ambíciou kandidáta na post predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka je ostať vo funkcii celé obdobie. Na zasadnutí súdnej rady deklaroval, že ak bude zvolený za predsedu, nebude sa uchádzať o post sudcu na Súdnom dvore Európskej únie. Pre kandidatúru sa rozhodol hlavne pre navrátenie dôveryhodnosti v súdy.

Mazák uviedol tri ciele, ktoré by chcel ako šéf súdnej rady dosiahnuť. Chcel by potvrdiť oprávnenosť existencie súdnej rady, pretože nikde nie je napísané, že rada bude fungovať permanentne. Druhým cieľom je, aby súdna rada bola rešpektovaným orgánom. “Mala by rozhodovať nestranne, spravodlivo a v primeraných hodnotách,” poznamenal Mazák. Súdna rada by tiež mala vystupovať ako kolektívny ústavný orgán, kde každý člen a členka konajú podľa svojho svedomia, avšak s vysokou zodpovednosťou.
Myslí si tiež, že vo veciach, v ktorých nie je potrebný súhlas súdnej rady, by mal predseda konať bez odkladu. Pripomenul, že predseda súdnej rady je povinný komunikovať s členmi a členkami o návrhoch riešení v justícii.
Mandátová komisia na zasadnutí Súdnej rady SR skonštatovala, že Mazák spĺňa všetky zákonné a ústavné náležitosti na kandidatúru predsedu.
Súdna rada si má v pondelok voliť nového predsedu po tom, čo odstúpila doterajšia predsedníčka Lenka Praženková. Jediným kandidátom, ktorého návrh Kancelárii Súdnej rady SR doručili, je bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák.
Mazáka navrhujú ako predsedu Súdnej rady SR nominanti zo všetkých zložiek moci, teda členovia súdnej rady volení sudcami, parlamentom a vymenovaní vládou a prezidentkou. Pod návrh sa podpísali Elena Berthotyová, Alena Svetlovská, Juraj Kliment a Miloš Kolek.

- Reklama -