Pozor na hygienu na pracoviskách! ÚVZ upozorňuje na ich prísne dodržiavanie

  0
  Na snímke aplikácia polymérovej dezinfekcie s dlhodobým účinkom elektrostatickým aplikátorom v autobusoch (Autor: TASR)

  Zamestnávateľ by mal v maximálne možnej miere a v rámci možností vytvoriť zamestnancom podmienky na ochranu pred šírením nového koronavírusu zväčšením rozstupov, dodržiavaním vzdialenosti medzi zamestnancami minimálne dva metre a znižovaním počtu osôb na pracovisku.

  „Má umožniť podľa možnosti prijímať klientov v oddelených priestoroch, aby sa redukovala frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu možnú mieru,” uvádza ÚVZ SR.

  Pred stretnutím alebo podujatím by si mal organizátor pozrieť úradné odporúčania pre miesto, kde sa podujatie bude konať, informovať sa o situácii na príslušnom úrade verejného zdravotníctva alebo u autorít v oblasti zdravotnej starostlivosti a zvážiť, či stretnutie nie je možné nahradiť telekonferenciou alebo online konferenciou.

  „Zvážte, či nie je možné znížiť počet účastníkov a zabezpečte dostatočné množstvo dezinfekcie na ruky a papierových utierok,” hovorí lekárka Terézia Hrádocká.

  Tiež treba aktívne sledovať výskyt ochorenia COVID-19, zabezpečiť kontaktné údaje organizátorov, účastníkov, zásobovateľov i návštevníkov a vypracovať plán pre prípad výskytu ochorenia.

  Po stretnutí by si organizátor mal uchovať mená a kontaktné informácie účastníkov aspoň mesiac, ak by jeden alebo viacero z nich ochorelo, aby bolo možné dohľadať ľudí, ktorí mohli prísť do kontaktu s nákazou. Ak bol niekto na podujatí izolovaný alebo u neho vzniklo podozrenie na ochorenie COVID-19, usporiadatelia by o tom mali informovať ostatných zúčastnených.

  Počas pracovných ciest treba zamestnancov upozorňovať, aby si pravidelne umývali ruky a boli aspoň dva metre od ľudí, ktorí kýchajú a kašlú.

  „Po návrate z cesty z oblasti, kde sa šíri COVID-19, by mali zamestnanci sledovať svoj zdravotný stav počas 14 dní a merať si telesnú teplotu dvakrát denne,” radí Hrádocká.

  Ak sa u nich vyskytne kašeľ alebo mierne zvýšenie teploty, mali by zostať izolovaní doma, vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny, kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch.

  - Reklama -