Kostoly budú mimo omše otvorené. Verejné bohoslužby sa však nesmú konať

  0
  Interiér kostola. Foto: flickr.com

  Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Z usmernenie hlavného hygienika SR Jána Mikasa vyplýva, že počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

  Mimo konania bohoslužieb môžu byť kostoly otvorené. Potrebné je však, aby vstup a pobyt v kostole bol umožnený len ľuďom s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode do kostola si musia veriaci dezinfikovať ruky alebo musia mať k dispozícii jednorazové rukavice.

  Dôležité je zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne dva metre.

  Z usmernenie hlavného hygienika SR vyplýva, že počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 štvorcových metrov z verejne prístupnej časti kostola.

  Okrem toho sa tiež musí vykonávať častá dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov a kľučiek.

  Tento rok sa verejné bohoslužby počas veľkonočných sviatkov neuskutočnia, dôvodom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.

  Konferencia biskupov Slovenska v tomto čase apeluje na ľudí, aby bohoslužby sledovali prostredníctvom televízneho, internetového alebo rozhlasového vysielania.

  Zároveň vyzývajú občanov, aby sa individuálne modlili, prípadne čítali Sväté písmo.