Neplní poisťovňa usmernenia z MZ SR? Ambulantní lekári sa stále nedohodli s VšZP

  0
  Na snímke prezident Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) Marián Šóth (Autor: TASR)

  Zdravita podľa jeho slov opakovane žiadala o zohľadnenie súčasnej epidemiologickej situácie, počas ktorej je nevyhnutné poskytnúť garanciu paušálnej úhrady pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t. j. všeobecných lekárov, gynekológov, špecializovanú ambulantnú starostlivosť (vrátane jednodňovej chirurgie SVaLZ výkonov napr. v ambulancii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie), pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako to avizoval premiér.

  „Vzhľadom na to, že to VšZP s výnimkou segmentu špeciálnej ambulantnej starostlivosti neakceptovala (aj pri tomto segmente neboli akceptované naše pripomienky a návrh je len ťažko prijateľný), požiadali sme o prehodnotenie stanoviska generálneho riaditeľa VšZP Vladimíra Turčeka,“ vysvetľuje situáciu Šóth.

  „Okrem toho, že poskytnutie paušálnej platby pre celý segment je kľúčové pre prežitie ambulantného sektora počas pandémie, odvolávame sa aj na stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Zdravity.

  „Na rokovaní s ministrom zdravotníctva SR vo štvrtok (29. 4.) na Úrade vlády SR, ktorého som sa zúčastnil, odznelo, že MZ SR jednoznačne usmernilo zdravotné poisťovne tak, aby poskytli paušálnu platbu všetkým segmentom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ešte prekvapujúcejšie bolo, že ministerstvo zdravotníctva disponovalo informáciou, že usmernenie už VšZP realizovala,“ dodáva Šóth.

  - Reklama -