VIEME PRVÍ Za odhalenie busty Horthyho bol podaný podnet na generálnu prokuratúru. Je to snaha o narušenie územnej celistvosti Slovenska, zaznelo

  0
  Miklós Horthy (Autor: Wikipedia.sk)

  Pred pár dňami sa vo Vydranoch pri Dunajskej Strede konala slávnostná bohoslužba na pamiatku regenta a autoritárskeho vládcu medzivojnového a vojnového Maďarska Miklósa Hortyho. Pôvodný plán bol slávnostne odhaliť jeho bustu v záhrade kostola reformovanej cirkvi.

  Oznámenie vydrianskej kazateľky Julianny Kis-Csájiovej o odhalení Horthyho busty na sociálnej sieti vyvolalo v maďarskej komunite na Slovensku poprask. Okrem židovských náboženských obcí sa proti tomuto zámeru vyjadrili aj maďarskí intelektuáli zo Slovenska. Horthymu vytýkajú antisemitské nariadenia a chybnú politiku. Označujú ho za kontroverznú postavu.

  Kazateľka Kis-Csájiová a ďalší organizátori tvrdia, že Horthyho vnímajú ako pravého reformovaného kresťana a hrdinu viery. Dekan bratislavskej arcidiecézy reformovanej cirkvi a prodekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne Alfréd Somogyi označil tvrdenie, že Horthy je kontroverznou osobou, za boľševický stereotyp. „My ho evidujeme ako významnú svetskú postavu, ktorá sa viaže k našej cirkvi,“ povedal pre denník Új Szó.

  Odhaleniu busty v záhrade kostola zabránilo nakoniec stanovisko Predsedníctva synody reformovanej cirkvi, aj keď na spomínanú nedeľnú bohoslužbu prišlo okolo 200 ľudí, mnohí až z Maďarska. Pod tlakom verejnosti sa farárka vzdala pôvodného zámeru inštalovať Horthyho bustu na verejnom priestranstve na pripravený podstavec. Vystavila ju však počas bohoslužieb v kostole, potom ju preniesli na faru.

  Podľa politického analytika Eduarda Chmelára bol Horthy fašistický kolaborant a na Slovensko nepatrí. Viac sa o tom dočítate TU.

  V Šomodskej župe na juhozápade Maďarska odhalili v máji roku 2012 sochu regenta Miklósa Horthyho. Zdroj: TASR

  Je to akt propagácie protislovenskej iredenty

  Podobný názor s Chmelárom zdieľa aj predseda Mládeže SNS Maroš Pavlovič, ktorý dnes poslal podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Ten sa týka odhalenia spomínanej busty Horthyho vo Vydranoch. „V podnete žiadam pána generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára o vyjadrenie sa k tomu aktu, keďže podľa môjho názoru sa odhalením tejto busty porušuje medzinárodná zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, Ústava SR i Trestný zákon SR,“ povedal pre Parlamentné listy Pavlovič.

  V podnete generálnemu prokurátorovi Jaroslavovi Čižnárovi sa kritizuje konanie Miklósa Horthyho, ktorý aj napriek podpísaniu Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 robil intenzívnu propagandu a konkrétne politické kroky, ktorých cieľom bolo znovupripojenie Slovenska alebo aspoň jeho časti k medzivojnovému Maďarskému kráľovstvu. „Inštaláciu uvedenej busty nemožno nechápať ináč ako akt propagácie protislovenskej iredenty a usilovanie sa o narušenie územnej celistvosti Slovenska,“ píše sa v podnete.

  Maroš Pavlovič Zdroj: Tibor Kuna

  „Ako predseda Mládeže SNS dlhodobo sledujem maďarské iredentistické snahy pôsobiace na našom území. Myslím si, že vzťahy medzi oboma národmi sú dnes na nadštandardnej úrovni a práve takéto extrémisticke správanie úplne zbytočne narúša túto krehkú rovnováhu. V 21. storočí by sme mali jasne odsúdiť konanie režimov a ich hlavných predstaviteľov, na ktorých rozkaz zomierali ľudia všetkých národov,“ uzavrel Pavlovič. 

  Podpredseda SNS Anton Hrnko súhlasí s podaním podnetu, pričom si myslí, že tým, ktorí spomínanú bustu postavili, ide o narušenie slovensko-maďarských vzťahov. „Nemám nič proti, aby si tu aj občania maďarskej národnosti budovali pamätníky, ktoré vyjadrujú ich vzťah k minulosti. Samozrejme, v radoch Maďarov je veľa ľudí, ktorí si zaslúžia úctu aj od Slovákov. Stavať však pomníky iredentne sa mi nezdá, že je v súlade s ústavným poriadkom a dobrými slovensko-maďarskými vzťahmi,“ povedal Hrnko s tým, že musíme robiť všetko pre to, aby sme sa vyhli narušeniu dobrých vzťahov medzi oboma krajinami.

  - Reklama -