Kočnerova firma žaluje Ruska. Pojednávanie odročili

  0
  Podnikateľ Marián Kočner (Autor: TASR)

  “Spoločnosť, ktorá je za pánom Kočnerom, si uplatňuje nároky zo zmenky, ktorú údajne vystavil ako vlastnú zmenku pán Rusko v roku 2000 a mala ju avalovať spoločnosť Markíza – Slovakia tiež v roku 2000. A z tejto zmenky si uplatňuje tá spoločnosť nároky vo výške viac ako 26 miliónov eur,” povedal pre TASR advokát Tomáš Kamenec, ktorý v spore zastupuje spoločnosť Markíza – Slovakia.

  Advokát zároveň tvrdí, že zmenka, ktorú si uplatňuje v tomto konaní spoločnosť Mariána Kočnera, v súdnom spise založená nie je. “Ja som ju nevidel, ja nemôžem dávať stanovisko k niečomu, čo som nevidel. Ja nemôžem dávať stanovisko, aká je zmenka uplatnená v tomto konaní, keďže nie je založená v súdnom spise. Žalovaný v druhom rade (spoločnosť Markíza – Slovakia, pozn. TASR) nemal možnosť sa s touto zmenkou oboznámiť a zaujať k nej akékoľvek stanovisko.

  Máme za to, že ide o obštrukciu zo strany žalobcu. Veľmi ťažko sa uplatňuje nejaká procesná obrana, keď nemáte možnosť oboznámiť sa s tým, čo by malo byť podkladom nároku,” skonštatoval Kamenec.

  Žaloba v tejto veci bola podaná v júni 2016.

  Podobných zmeniek, ako je tá, o ktorej mal súd rozhodovať v pondelok, však existuje viac. “Koľko zmeniek skutočne existuje, neviem, ale na súde sú uplatnené tri zmenky. V súčasnosti prebiehajú tri konania na tomto súde, kde sú tri rôzne zmenky,” vysvetlil Kamenec. V prípade zvyšných dvoch konaní sa však podľa neho ešte pojednávať nezačalo. “Tam žalovaný v druhom rade, teda spoločnosť Markíza – Slovakia, navrhuje vykonanie znaleckého dokazovania, doposiaľ nám však nebolo toto znalecké dokazovanie umožnené,” uviedol advokát. V týchto prípadoch ide podľa neho o dve zmenky, každá má mať hodnotu 8,3 milióna eur.

  Súd odročil pojednávanie na 10. januára budúceho roka, nakoľko právny zástupca žalobcu sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

  - Reklama -