Brusel upozornil Slovensko na nedodržiavanie troch smerníc z oblasti dopravy

  0
  Lídri EÚ počas rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ v Bruseli (Autor: TASR)

  Slovensko je v tomto balíku zmienené iba raz, a to v oblasti “Mobilita a doprava”. 

  Komisia každý mesiac podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti na základe práva EÚ.

  EK teraz vydala odôvodnené stanovisko voči šiestim členským štátom, vrátane Slovenska, aby v plnom rozsahu transponovali balík opatrení o technickom stave vozidiel prijatý v roku 2014. Jeho cieľom je zlepšenie testovania vozidiel v EÚ, a teda aj bezpečnosti cestnej premávky.

  Tento balík pozostáva z troch smerníc EÚ, ktoré členské štáty mali transponovať do 20. mája 2017. Cyprus, Česko, Írsko, Nemecko, Rumunsko a Slovensko tak však dodnes neurobili alebo tak urobili len čiastočne. 

  Všetky dotknuté členské štáty majú na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

  Česko, Rumunsko a Slovensko neprijali, neuverejnili a neoznámili EK vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich pravidelné technické kontroly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Smernica sa týka osobných automobilov, nákladných vozidiel, autobusov, prípojných vozidiel s vysokou nosnosťou, motocyklov a vysokorýchlostných traktorov a vymedzuje prvky, ktoré majú byť odskúšané počas kontroly technického stavu, metódy testovania, ich nedostatky a hodnotenie.

  Cyprus, Írsko a Slovensko ďalej neprijali, neuverejnili a neoznámili EK vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich registračné dokumenty pre vozidlá. Táto smernica členským štátom ukladá povinnosť zriadiť elektronické registre vozidiel s harmonizovaným obsahom a vymedzuje postup, ktorý treba dodržať v prípade neúspešného pokusu o pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla.

  Do tretice Česko, Írsko, Nemecko a Slovensko neprijali, neuverejnili a neoznámili eurokomisii vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich nový režim cestných technických kontrol úžitkových vozidiel. Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá cestnej technickej kontroly nákladných vozidiel, autobusov, prípojných vozidiel s vysokou nosnosťou a vysokorýchlostných traktorov.

  - Reklama -