Čiastočné odškodnenie klientov nebankoviek v parlamente neprešlo

  0
  Rokovacia sála NR SR počas ustanovujúcej schôdze pre VII. volebné obdobie (Autor: SITA)

  Poslanci navrhovali odškodnenie osôb s tým, že najvyšší možný podiel, ktorý by sa mohol odškodniť by bola suma 33.000 eur a najvyššia možná čiastka odškodnenia z tohto podielu by bola 13.200 eur pri predpokladanom počte asi 50.000 ľudí, ktorých by sa mohla zákonná úprava týkať.

  Na čiastočné odškodnenie mali podľa návrhu zákona nárok len fyzické osoby, ktoré neboli členmi riadiacich ani kontrolných orgánov dotknutých nebankových subjektov a ktoré si svoj podiel vložený do podnikania nebankových subjektov alebo práva s ním spojené ponechali a nepreviedli ho na tretie osoby. Tieto osoby by museli mať zároveň splnené všetky zákonné povinnosti vo vzťahu k svojmu podielu.

  Po podaní žiadosti oprávnenej osoby by malo podľa návrhu ministerstvo financií rok na jej posúdenie a následne po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia by vyplatilo čiastočné odškodné do 30 dní.

  Návrh zákona sa mal vzťahovať na tie bankové subjekty, ktoré začali podnikať 31. decembra 2001, pretože v tom čase nadobudol účinnosť zákon o cenných papieroch a investičných službách, ktorým sa regulovalo podnikanie nebankoviek.

  Skupina poslancov hnutia vyčíslila negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 120 miliónov eur. Túto sumu odôvodňujú navrhovatelia tým, že SR vybrala počas fungovania nebankoviek dane z ich činnosti v odhadovanej výške 230 miliónov eur, čím sa tieto finančné prostriedky stali príjmami rozpočtu, ktoré sa mali odložiť na prípadné odškodnenie klientov týchto subjektov. Tieto výdavky by mohli byť pokryté podľa dôvodovej správy aj úsporami v rezorte dopravy.

  - Reklama -