Nová ministerka kultúry sa diskusii o kvótach pre slovenské pesničky nebráni

  0
  Ľubica Laššáková (Autor: TASR)

  “Diskusii na túto tému sa nebránim,“ uviedla pre TASR v súvislosti s pripomienkami časti rozhlasových vysielateľov, ktorí napríklad upozorňujú, že zavedenie kvót „neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne zasiahlo do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby“.

  Podľa Laššákovej by bolo dobrým vstupom do debaty vyhodnotenie súčasného stavu od zavedenia kvót. “To by nám dalo, pokiaľ možno, realistický pohľad na ďalší vývoj,” povedala Laššáková. Zároveň ocenila rádiá, ktoré sa „i napriek mnohým diskusiám či často vysokej miere skepticizmu zhostili tejto zákonnej povinnosti konštruktívne“.

  Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov.

  Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 06.00 do 24.00 h. Za slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý pobyt na území SR či hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

  Výnimku zo zákona majú rozhlasové stanice, ktorých programové zameranie takéto kvóty vylučuje.

  - Reklama -