Expert OSN prišiel do ČT vynadať Čechom, že nepodpísali dohodu o migrácii. „Nelegálna migrácia“ sa vraj nehovorí. A potom povedal niečo, čo bolo priveľa aj na moderátora

  0
  Migrant zo subsaharskej Afriky sedí vo svojom stane v provizórnom tábore v Casablance (Autor: TASR)

  „Všetky štáty, ktoré sa rozhodli k tomu paktu nepristúpiť, budú skôr alebo neskôr konfrontované s tým, že ten problém sa ich tak či tak týka. A tiež s tým, že ten systém medzinárodnej spolupráce, ktorý sa tento pakt snaží rozšíriť, bude v ich záujme,“ povedal na úvod Broža.

  Pokračoval so slovami, že každá krajina vrátane Českej republiky má na takéto rozhodnutie svoje právo, ale tých viac ako stoosemdesiat štátov, ktoré sa rozhodli globálny migračný pakt podporiť, vytvorí do budúcnosti dobrý základ. Broža tiež pripomína, že vo svete nie je zavedený spôsob vlády, ktorý by kohokoľvek k niečomu nútil, a tieto štáty sú tak samy pevne presvedčené, že toho chcú byť súčasťou. Ak má nejaký štát o niečom pochybnosti, musí si ich vraj najskôr vyriešiť.

  „Je to začiatok cesty a ja by som v tomto prípade nepripúšťal, že by pakt neprinášal pozitívny posun. Na druhej strane si dokážem predstaviť, že sa nemusia pripojiť úplne všetky štáty, hoci globálne dohody tohto typu sú v podstate založené na globálnej akceptácii,“ uviedol vedúci informačného strediska OSN v Prahe. „Štáty, ktoré k tomuto paktu nepristupujú, ten medzinárodný systém skutočne oslabujú,“ zdôraznil.

  Lenže podľa českej vlády zmluva jasne nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Termín „nelegálna“ sa však vraj v medzinárodnom práve bežne nepoužíva. „Používa sa ,neregulárna migrácia‘. A v dokumente sa rozdiel medzi legálnou a neregulárnou migráciou uvádza,“ poznamenal Broža.

  Základom dokumentu je podľa jeho slov to, že migrácia, ktorá vo svete prebieha, by mala byť primárne regulárna, teda legálna. „Znamená to, že by sme ju mali usmerňovať tak, aby sme tú problematickú časť migrácie, ktorá neprebieha v súlade s právnymi predpismi štátov, eliminovali,“ povedal Broža.

  Celá zmluva jednoducho podľa Brožu smeruje k tomu, aby v budúcnosti bola situácia, keď ľudia nebudú migrovať preto, že musia, ale preto, že chcú a môžu nájsť spôsob, ako sa po svete pohybovať. „A to, že sa ľudia po svete pohybovať budú, o tom niet sporu,“ je presvedčený.

  Broža vyvracia slová českého ministra zahraničia Tomáša Petříčka, že táto zmluva podnecuje ľudí, aby sa dvíhali a odchádzali zo svojich domovov. „To v žiadnom prípade. Nie je najmenším cieľom ľudí vyzývať a podnecovať, aby migrovali, nič také tam nie je,“ poznamenal.

  Andrej Babiš a Tomáš Petříček

  Andrej Babiš a Tomáš Petříček  Zdroj: TASR

  Uviedol, že migračný pakt sa zaoberá faktom, že migrácia existuje. „Migrácia sa v posledných rokoch stala v niečom intenzívnejšou, hoci základný rozsah migrácie, teda podiel populácie, ktorá migruje, zostáva rovnaký. Je to niečo okolo 3,4 percenta. Ale v tých absolútnych číslach rozsah narástol, pretože počet ľudí stále narastá,“ doplnil.

  „Nie je dôvod podnecovať ľudí k migrácii, je dôvod hľadať spôsob, ako ju kontrolovať a ako prípadne využiť jej potenciál na rozvoj,“ zopakoval Broža.

  Nato však moderátor poukázal na jeden z cieľov tejto zmluvy o migrácii, kde sa hovorí, že treba zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu. „Tak toto nie je jasný podnet pre ľudí: Poďme sa zdvihnúť a migrovať? Je to jednoduchšie, dostupnejšie,“ zaujímalo moderátora. „To znamená, že tam nie je podnet: Ľudia, migrujte. Je tam podnet: Ľudia, máte možnosť, ak splníte určité podmienky, a môžete mať to šťastie. Negarantuje to hneď možnosť migrovať,“ uzavrel Broža s tým, že takáto cesta bude zároveň aj bezpečnejšia.

  Celú reláciu nájdete na webe ČT.

  autor: nab

  - Reklama -