nedeľa, 28 februára, 2021
2.4 C
Bratislava
Úvod Aréna NKÚ: Slovensko ani tri roky od schválenia kľúčovej agendy OSN nemá definované...

NKÚ: Slovensko ani tri roky od schválenia kľúčovej agendy OSN nemá definované národné ciele

Kontrolóri na druhej strane vnímajú pozitívne, že vláda SR v júni 2018 schválila šesť prioritných oblastí udržateľného rozvoja Slovenska do roku 2030 (tab. 1), národné ciele však v rámci tohto dokumentu neboli zadefinované. Na národné ciele potom musia nadväzovať indikátory, ktoré slúžia kompetentným inštitúciám na meranie pokroku, dosahovanie záväzkov. Tie mali byť vypracované do 31. mája 2018, vláda však posunula termín zabezpečenia týchto krokov do 30. apríla 2019, dokedy má byť vypracovaná Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030. Koordináciu agendy udržateľného rozvoja v SR má na starosti Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). V oblasti indikátorov a monitorovania je koordinátorom Štatistický úrad SR.

Jednotlivé rezorty nesmú zostať len pri všeobecných deklaráciách, upozorňuje NKÚ

Národná autorita pre oblasť externej kontroly upozorňuje, že proces nastavenia národného smerovania udržateľného rozvoja spoločnosti je kľúčovým strategickým rozhodnutím. Roztrieštenie limitovaných finančných i materiálnych zdrojov na množstvo oblastí nemusí priniesť účinné opatrenia. Je žiadúce ukončiť proces stanovenia národnej vízie v čo najkratšej dobe, aby mohol byť odštartovaný proces realizácie krokov na jej napĺňanie. NKÚ považuje za nutné upozorniť, že jednotlivé rezorty nesmú zostať len pri všeobecných deklaráciách, ale musia definovať konkrétne kroky, opatrenia v spolupráci s ÚPVII i so Štatistickým úradom. Na Slovensku existuje viac ako 300 odvetvových a prierezových stratégií, ktoré sú parciálne, často nie sú vzájomne previazané a nedopĺňajú sa. Nie sú dostatočne monitorované a často v nich chýbajú výsledkové, merateľné indikátory, čo považuje kontrolná inštitúcia za neprehľadný a nekoncepčný prístup.

Je nevyhnutné uplatňovať celovládny prístup, tvrdia kontrolóri

Ciele Agendy 2030 sú komplexné; nie je to len zastavenie devastácie planéty, odstránenie extrémnej chudoby a hladu, ale aj vytváranie demokratických inštitúcií, dobrej vlády, či rešpektovania ľudských práv. Každý štát prispôsobuje výber cieľov tak, aby ich čo najviac sústredil na svoje vlastné potreby a udržateľný rozvoj. Agenda 2030 nie je právne záväzná, avšak jej rešpektovanie je prirodzenou povinnosťou vyspelých štátov, medzi ktoré Slovensko bezpochyby patrí. Na naplnenie kľúčových trvalo-udržateľných cieľov je často potrebná intervencia viacerých sektorových a prierezových politík. Preto je nevyhnutné uplatňovať celovládny prístup, kedy je nevyhnutná intenzívna medzirezortná spolupráca.

Pri dosahovaní cieľov je potrebné rešpektovať princíp hodnoty za peniaze

Agenda OSN 2030 predstavuje pre Slovensko historickú príležitosť definovať relevantné dlhodobé národné ciele až do roku 2030 a v súlade s nimi nastaviť čiastkové ciele stratégií v jednotlivých rezortoch. Je to dôležité pre určenie výšky potrebných finančných zdrojov, pretože ak nie je určené, čo chceme robiť, nemožno vyčísliť, koľko to bude stáť. Rozhodovanie o dlhodobých národných cieľoch musí vychádzať z relevantných, overiteľných a porovnateľných dát a pri dosahovaní cieľov je potrebné rešpektovať princíp hodnoty za peniaze. NKÚ SR pri kontrolách verejných politík opakovane identifikuje nedostatky v oblasti monitorovania strategických dokumentov a preto jedným z rozhodujúcich krokov je vytvorenie systému merateľných národných ukazovateľov. V apríli 2019 bude mať Slovenská republika už iba 11 rokov na naplnenie cieľov Agendy 2030, NKÚ SR preto upozorňuje na nutnosť aktívnej koordinácie zaručujúcej, že k 30. aprílu 2019 budú vypracované národné ciele, za ktoré zodpovedá ÚPPVII. Zároveň k nim budú priradené národné indikátory, za ktoré nesie zodpovednosť Štatistický úrad SR. Kontrolóri opakovane zdôrazňujú, že existencia kvalitných indikátorov je dôležitá pre cielený, efektívny priebeh realizácie jednotlivých trvalo-udržateľných stratégií.

Opätovná kontrola je v pláne v roku 2020

Kontrolný úrad je toho názoru, že pre úspešný, udržateľný dlhodobý rozvoj slovenskej spoločnosti je nevyhnutné, aby sa s navrhnutými národnými strategickými cieľmi stotožnila nielen zákonodarná a výkonná moc, či verejná správa, ale aj akademická obec, občianske organizácie a tiež širšia laická verejnosť. NKÚ SR preto odporučil ÚPVII, aby vypracoval komunikačnú stratégiu pre všetky špecifické, resp. cieľové skupiny. Angažovanosť všetkých zainteresovaných strán je dôležitá pre úspešný dlhodobý rozvoj Slovenska. Počas výkonu kontrolnej akcie NKÚ SR spolupracoval aj s Najvyšším kontrolným úradom Českej republiky. Kontrolný úrad bude monitorovať celý proces implementácie národných cieľov udržateľného rozvoj Slovenska do roku 2030. Opätovnú kontrolu v tejto oblasti plánuje vykonať v roku 2020.

TASR informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

NAJČÍTANEJŠIE

Slovensko
Pozitívne vzorky 306,268 +2,848 Dnes Úmrtí 7,075 +109 Dnes Uzdravení 255,300 Infikovaných 43,893 Last updated: 28. februára 2021 - 00:54 (+01:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky