nedeľa, 4 decembra, 2022
4.9 C
Bratislava
ÚvodArénaPolitici budú môcť žiadať od vydavateľov až takmer 5000 eur! Právu na...

Politici budú môcť žiadať od vydavateľov až takmer 5000 eur! Právu na odpoveď dal zelenú ústavnoprávny výbor

Výborom zároveň neprešli štyri pozmeňujúce návrhy poslanca Národnej rady SR Ondreja Dostála (SaS). Ten napríklad žiadal, aby novela neobsahovala finančné náhrady za neuverejnenie odpovede, aby sa právo na odpoveď nezavádzalo opäť pre politikov a aby sa toto právo zachovalo iba vo vzťahu k neúplným, nepravdivým a pravdu skresľujúcim tvrdeniam. Podľa poslanca Alojza Baránika (SaS) je novela v rozpore s európskym právom.

Predkladatelia právnej úpravy uviedli, že cieľom je aj otvoriť diskusiu o týchto otázkach. Podľa Číža verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru záujmu o jeho osobu, ale nikde podľa neho nie je napísané, že je to absolútne. Právo na odpoveď aj pre verejných činiteľov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD). V roku 2011 počas kabinetu Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Jarjabek a Číž to vracajú do pôvodného stavu.

“Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky. Právo na odpoveď je prvkom tlačového práva niektorých európskych krajín, napríklad Francúzska, ktorý vychádza zo zásady 'audiatur et altera pars', teda 'nech je vypočutá tiež druhá strana',” argumentujú predkladatelia.

Novela obsahuje aj možnosti, keď odpoveď uverejnená nemusí byť

Do tlačového zákona sa má dostať text, že “ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; právo na opravu týmto nie je dotknuté”.

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má mať osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1660 eur do 4980 eur.

Novela obsahuje aj možnosti, keď odpoveď uverejnená nemusí byť. Je to napríklad vtedy, ak nespĺňa zákonné náležitosti, smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede či vtedy, ak by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -