Matečná: Výrobcovia by mali prestať s dvojakou kvalitou produktov. Aj európska smernica umožňuje tvrdé postihy, pohrozila

  0
  Gabriela Matečná (Autor: TASR)

  “Chcela by som vyzvať všetkých výrobcov potravín, ktorí sa doposiaľ uchyľovali k produkcii dvojakej kvality, aby s tým čo najskôr prestali. Je možné zjednotiť receptúry a je možné dať na potraviny s iným zložením, iným obalom upozornenie pre spotrebiteľa, že produkt neobsahuje niektoré zložky, ale obsahuje iné zložky. Je to potrebné odlíšiť tak, aby spotrebiteľ nebol klamaný,” povedala Matečná. 

  “Okamžite ako európska legislatíva nadobudne účinnosť, nebudeme tolerovať, aby sa takéto nekalé praktiky diali. Aj európska smernica umožňuje tvrdé postihy pre výrobcov, ktorí sa budú uchyľovať k dvojakej kvalite produktov,” poznamenala ministerka.

  Sankcie vychádzajúce z eurosmernice sú podľa nej mimoriadne vysoké.  

  “Ďalším krokom, ktorý budeme robiť, je následné testovanie. Budeme robiť tretiu sériu testov na základe spoločnej metodiky, na ktorej vytvorení sme s EÚ intenzívne spolupracovali. Tretiu sériu testov bude znovu vykonávať Štátna veterinárna a potravinová správa,” avizovala Matečná. Smernica sa podľa nej netýka len potravín, ale aj nepotravinárskych výrobkov.

  Podľa Antošovej hlúposti typu, že Slováci preferujú iné chute či to, že Slováci majú iný žalúdok, alebo že škvrny na oblečení Slovákov sú iné ako škvrny na oblečení Rakúšanov, boli urážajúce.

  Európsky parlament (EP) v stredu 17. apríla schválil smernicu, ktorá rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík. Za ne by sa mohla v budúcnosti považovať aj dvojaká kvalita tovarov, ktoré sú propagované v rôznych štátoch ako rovnaké, hoci majú výrazne odlišné zloženie.

  Smernica tiež upravuje informovanie spotrebiteľa o platených umiestneniach tovarov v online ponukách, informovalo o tom tlačové stredisko Európskeho parlamentu.

  Predložený text smernice zároveň žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po jej účinnosti posúdila novovzniknutú situáciu a v prípade potreby navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky.

  Zakázať dvojakú kvalitu produktov však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.

  “Medzi ne by mohli patriť okrem iného dostupnosť alebo sezónnosť surovín, zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu,” spresnilo tlačové stredisko Európskeho parlamentu.

  Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.

  - Reklama -